Peticija dėl BMA grąžinimo į prieškrizinį lygį

2013-01-21

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga remia Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos inicijuotą peticiją „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų bazinės mėnesinės algos grąžinimo“.

Vyriausybė, 2009 metų rugpjūčio mėnesį „sumažinusi bazinę mėnesinę algą (BMA) biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojams, pasikeitus ekonominei situacijai užmiršo sugrąžinti BMA iki buvusio dydžio prieš krizę“, todėl peticija reikalaujama BMA skubiai pakelti iki 128 litų (dabar – 122 litai).

„Pakėlus nuo 2013 metų minimalų atlyginimą iki 1000 litų, biudžetinėse įstaigose dirbantiesiems aptarnavimo, administracijos srityse, aukštos kvalifikacijos darbuotojams, kuriems mokamas minimalus atlyginimas pagal nustatytus koeficientus, gaunamas atlygis už darbą eilei jų bus mažesnis už MMA, jeigu nebus pakeista bazinė mėnesinė alga“, – teigiama peticijoje.

Iki šiol ją jau pasirašė virš 7 tūkst. žmonių. Pasirašyti:

http://www.peticijos.lt/visos/71029

Dokumentas bus teikiamas Lietuvos Respublikos Seimo peticijų komisijai.