Pedagogai pasirengę streikuoti iki Seimo sesijos pradžios

2016-03-02

alt

Kovo 2 d. įvykusiame Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje svarstytas klausimas „Dėl švietimo profsąjungų ir Vyriausybės derybų eigos“. Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė informavo, kad jos ir finansų ministro šiandieniniame susitikime su Premjeru pažadėta, jog Vyriausybė profsąjungų reikalavimams įgyvendinti ras 2 mln. eurų, tačiau tai esanti „paskutinė suma“.

Posėdyje dalyvavęs Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas apgailestavo, kad į problemas švietimo srityje nežiūrima kompleksiškai, teliko siauras ginčas dėl menko pedagogų atlyginimų pakėlimo. „Nei du, nei septyni, nei dvylika milijonų jokių problemų neišspręs“, – kalbėjo LŠDPS pirmininkas. Jo teigimu, jeigu Vyriausybė nesugeba susitarti su profsąjungomis ir užbaigti ginčo, mokytojams užteks kantrybės bei jėgų streikuoti iki Seimo pavasario sesijos.

LŠDPS pirmininkas taip pat replikavo į Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos informaciją Eugenijaus Jesino esą daugiau nei 12 mln. užtektų, kad profsąjungos nutrauktų streiką, o likusieji reikalavimai būtų įgyvendinami derantis dėl kolektyvinės sutarties. A. Navickas informavo, kad kolektyvinis ginčas ir kilo dėl to, jog derybos dėl kolektyvinės sutarties atsidūrė aklavietėje. „Nuo 2014 metų vyksta įvairaus formato derybos, pasirašyta visokių protokolų, darbo grupių išvadų, bet tai nieko neišsprendė. Todėl jeigu derybos realiai nevyko iki streiko, kodėl manoma, kad jos vyks po streiko?“, – retoriškai klausė A. Navickas.

Nuotr. Streikas Vilniaus „Ažuoliuko“ muzikos mokykloje.

LŠDPS inf.