Pateikti siūlymai, kaip stiprinti darbuotojų galias

2017-01-11

alt

Į asociaciją susijungusios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, Transporto darbuotojų profesinių sąjungų federacija ir asocicija „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“ sausio 10 d. kreipėsi į Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį su pasiūlymais, kaip stiprinti darbuotojų derybines galias.

„Darbo kodeksas yra orientuotas daugiau į darbo teisinių santykių reguliavimą ir nepriklausomai nuo to, koks bus pasirinktas darbuotojų kolektyvo atstovavimo modelis Darbo kodekse, būtina imtis veiksmingų priemonių darbuotojų derybinei galiai sutelkti ir sustiprinti“, – teigiama rašte.

Jame taip pat primenama, kad stiprinti profesinių sąjungų derybinę galią ir gebėjimus atstovauti darbuotojams yra numatyta Vyriausybės programoje.

Vienas iš teikiamų pasiūlymų – neapmokestinti profesinėms sąjungoms sumokamo nario mokesčio. Čia pat siūloma keletas alternatyvų, kaip būtų galima padidinti profesinių sąjungų veiklos finansavimą tiesiogiai neskiriant tam valstybės lėšų.

Sudarant geresnes sąlygas darbuotojų atstovavimui rašto autoriai siūlo: profesinės sąjungos atstovams skirti tam tikrą darbo laiko kiekį profesinės sąjungos veiklai; teisės aktuose įtvirtinti galimybę asmeniui, išrinktam į vienasmenį profesinės sąjungos valdymo organą, išeiti nemokamų tikslinių atostogų jo kadencijos profesinės sąjungos valdymo organe laikotarpiui; numatyti draudimą darbdaviams taikyti drausmines nuobaudas profesinės sąjungos nariams už jų veiklą profesinėje sąjungoje; numatyti teisę profesinei sąjungai gauti, o darbdaviui atitinkamai pareigą suteikti informaciją (dokumentus) apie tai, kaip darbdavys laikosi teisės aktais nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

Minėtos organizacijos taip pat siūlo imtis darbuotojų švietimo skatinimo priemonių (numatant projektinį finansavimą subjektams, vykdysiantiems darbuotojų švietimą), įtraukiant į šį procesą profesines sąjungas.

Kalbant apie trukdymą profesinėms sąjungoms veikti, siūloma tikslinti Baudžiamojo kodekso straipsnį, nustatantį atsakomybę už trukdymą profesinių sąjungų veiklai, taip, kad šiuo metu esanti norma pradėtų veikti.

Asociacijos nariai taip pat mano, jog tikslinga nustatyti ir administracinę atsakomybę už veikas, kuriomis trukdoma profesinių sąjungų veiklai.

Rašte siūloma nustatyti ir reguliavimą, kuriuo būtų įtvirtinta darbdavio atsakomybė už dirbtinai vilkinamus darbo ginčus. Šiuo metu itin dažnai pasitaiko tokių atvejų, kai darbdavys veliasi į teisminį ginčą (atsisako vykdyti teisėtą darbuotojo reikalavimą) nepaaiškindamas tokių motyvų, o realiai siekdamas atidėti įsipareigojimų vykdymą.

Vyriausybės vadovo prašoma imtis iniciatyvos šiems pasiūlymams įgyvendinti bei siūlomasi dalyvauti rengiant teisės aktų projektus.

Visas raštas čia.

LŠDPS inf.