Paskutinis MK darbo grupės posėdis

2013-06-06

Birželio 5 d. įvyko paskutinis Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupės, kuri rengia mokinio krepšelio (MK) finansavimo metodikos pakeitimo projektą, posėdis. Kaip pagrindinį ministerijos uždavinį ministerijos Ekonomikos departamento direktorė Eglė Radėnienė įvardijo siekį atsisakyti nuostatos švietime sutaupytas lėšas grąžinti į valstybės biudžetą.

Prognozuojama, kad šiemet dėl mokinių mažėjimo bus sutaupyta 60 mln. litų. O 16,7 mln. litų, kurie šiemet buvo papildomai „nubraukti” švietimui, pasak E. Radėnienės, pabandyti susigrąžinti į sektorių būtų galima tik tuo atveju, jeigu šiemet būtų perskirstomas valstybės biudžetas. Ar tai bus daroma, kol kas neaišku.

Anot LŠDPS pirmininko Andriaus Navicko, iš tiesų dar yra daug „jeigu“, o net jeigu ir bus priimti darbo grupės pasiūlymai, pakeitimai tebus „kosmetiniai“.

Šiek tiek padidinus MK bus daugiau pinigų mokytojų išeitinėms kompensacijoms. Tačiau nieko nedaroma, kad mokytojams darbo vietos būtų išsaugotos, pvz., mažinama mokinių klasėse“, – teigia A. Navickas. Tokį pasiūlymą profesinės sąjungos teikė, tačiau iš esmės į jį neatsižvelgta.

Svarstytame projekte siūloma 38 litais padidinti MK, juos skiriant amortizuoti finansavimo mažėjimui mažėjant mokinių skaičiui, skirti daugiau lėšų pedagoginei ir psichologinei pagalbai (neskiriant lėšų iš MK mokyklų išorės vertinimui) ir kt.

Darbo grupės patvirtintas MK finansavimo metodikos pakeitimo projektas bus svarstomas birželio 7 d. įvyksiančiame Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos posėdyje, kuriame pakviestas dalyvauti ir LŠDPS pirmininkas A. Navickas.