Panevėžiečiai muzikos pedagogai atsisakė susimažinti atlyginimus (LŠDPS organizacija)

2012-11-28

show_fotoCAUMHO3C

Artėjantis prieškalėdinis laikotarpis nedžiugina Panevėžio muzikos mokyklos pedagogų. Apie 700 vaikų groti, šokti ir dainuoti kasmet mokantys muzikos mokytojai greičiausiai neturės pinigų ne tik savo šeimas kalėdinėmis dovanėlėmis pradžiuginti, bet ir komunaliniams mokesčiams susimokėti. Išgirdę, kad jų algoms gruodžio mėnesį išmokėti pinigų skylėtame Panevėžio miesto biudžete nėra, pedagogai spėja, kad savivaldybės valdininkai taip juos spaudžia susimažinti ir taip apkarpytus atlyginimus dar po kelis šimtus litų.

Algų gruodį negaus

Po savaitės Panevėžio centrinėje Laisvės aikštėje iškilmingai bus įžiebta Kalėdinė eglė, prasidės šventinis laikotarpis, kurio metu miestiečius linksmins ir daugybė Panevėžio muzikos mokyklos auklėtinių.

„Per šventinį laikotarpį mums pats darbymetis – papildomai repetuosim ir koncertuosim panevėžiečiams įvairių renginių metu. Tačiau mūsų nuotaikos nešventinės.“, – lrytas.lt sakė Panevėžio muzikos mokyklos profesinės organizacijos pirmininkė Audronė Sakalauskienė.

Lapkričio 1 dieną A. Sakalauskienės vadovaujama profesinė organizacija gavo Panevėžio muzikos mokyklos direktoriaus Tautvilio Kiznio raštą, informuojantį, kad gruodžio mėnesį darbo užmokestis pedagogams nebus išmokėtas, nes trūksta lėšų ir siūlantį mokytojams geranoriškai susimažinti darbo užmokesčio koeficientus.

Kas mėnesį dabar Muzikos mokykloje dirbančių 74 pedagogų darbo užmokesčiui ir mokesčiams „Sodrai” reikia 238 tūkst. litų.

Taip pat raštu parašytame atsakyme mokyklos direktoriui įstaigos profesinė organizacija pranešė, kad pedagogai nesutinka mažintis atlyginimo koeficientų ir darbo krūvių. Rašte primenama, kad dar 2009 metais tuomečio miesto mero Povilo Vadopolo prašymu mokytojai sutiko susimažinti darbo krūvį ir kiekvienam jų atlyginimas sumažėjo 800 – 1 tūkst. litų. Nors P. Vadopolas žadėjo, kad vėliau muzikos pedagogams darbo krūviai vėl bus padidinti, pažado netesėjo. Dabar priklausomai nuo kvalifikacijos, Muzikos mokyklos pedagogai šiuo metu gauna 1,5- 1,7 tūkst. litų atlyginimą.

„Panevėžio muzikos mokyklos mokytojai savivaldybei jau sutaupė milijoną litų, todėl mano, kad būtų neteisinga ir toliau taupyti jų sąskaita.“, – rašoma profesinės organizacijos atsakyme mokyklos vadovui.

Laukia mero atsakymo

Pasak A. Sakalauskienės, sunerimę, kad gruodžio pradžioje kaip įprasta išmokamos algos už lapkritį negaus, Muzikos mokyklos direktorius ir jos profesinės organizacijos atstovai neseniai susitiko su miesto meru Vitalijumi Satkevičiumi ir jo pavaduotoja Regina Eitmone. Tačiau miesto vadovai nieko paguodžiančio pasakyti negalėjo – neva visos Panevėžio biudžetinės įstaigos dar pavasarį buvo įspėtos, jog biudžete darbo užmokesčiui lėšų yra tik dešimčiai mėnesių ir biudžetininkai diržus turi susiveržti taip, kad šių pinigų užtektų.

Muzikos pedagogų argumentų, kad jiems dar kartą susimažinti darbo krūvių bei pamokų skaičiaus nebeišeina, nes iš dar 200-300 litų sumažėjusių algų paprasčiausiai nebebus įmanoma pragyventi, valdininkai neklausė.Kol kas jokio atsakymo Muzikos mokyklos profesinė organizacija negavo ir į raštišką merui V. Satkevičiui lapkričio 16 dieną nusiųstą paklausimą, ar gruodžio mėnesį pedagogai gaus atlyginimą. Atsakyti miesto vadovas privalo per mėnesį.

„Po mėnesio atsakys, kad lėšų nėra, netrukus prasidės ilgos šventinės išeiginės – o ką mums reikės daryti?“, – nelinksmą tolesnį scenarijų piešia Muzikos mokyklos pedagogai.

Savivaldybė ragina taupyti tik kitus

„Nuolat dalyvaujame įvairiuose ne tik Panevėžyje vykstančiuose kultūriniuose renginiuose. Pavyzdžiui, apie 300 mūsų auklėtinių su mokytojais šiemet dalyvavo Lietuvos dainų šventėje – maždaug savaitę pedagogai dirbo vos ne po 20 val. per parą, kentė karštį ir miegojo ant grindų be jokio atlygio, savo atostogų sąskaita. Tačiau kai reikia mokėti algas, valdininkams atrodo, kad Muzikos mokykla nereikalinga“, – vardino A. Sakalauskienė.

Profesinės organizacijos vadovė priminė prieš kurį laiką paaiškėjusį faktą, kad vien praėjusiais metais Panevėžio miesto savivaldybės darbuotojams neteisėtai buvo išmokėta beveik 1 mln. litų priedams prie atlyginimų.

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba nustatė, kad miesto savivaldybės administracijos direktorės Kristinos Vareikienės įsakymu nuo 2011-ųjų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. didžiajai daliai savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, buvo nustatyti priedai už aukštą kvalifikaciją, svarbių ir sudėtingų darbų vykdymą. Iš 156 darbuotojų tokius priedus gavo 142. Specialistai gavo iki 90 proc., vairuotojai – 47–58 proc., sekretorės – iki 55 proc., apsaugos darbuotojai – iki 18 proc., valytojos – iki 12 proc. atlyginimo dydžio priedus.

K.Vareikienės įsakyme nebuvo konkretizuojama, už ką kiekvienam darbuotojui skiriamas priedas, tik abstrakčiai nurodyta, kad už aukštą kvalifikaciją, skubių ir sudėtingų užduočių atlikimą. Tačiau kokias svarbias užduotis atliko, pavyzdžiui, valytojos ar kurio nors skyriaus specialistai, nepaaiškinta.

Panevėžio savivaldybė buvo dosni ir mokėdama atlyginimus darbuotojams, dirbantiems ES finansuojamuose projektuose pagal terminuotas darbo sutartis, nors tokiems darbuotojams lėšas darbo užmokesčiui skiria projektus administruojančios agentūros.

Muzikos mokyklos pedagogams keista, kad ragindama jai priklausančias įstaigas bet kokiais būdais taupyti, pati savivaldybė sau šio reikalavimo netaiko.

Pernai įkurta Panevėžio muzikos mokyklos profesinė sąjunga tuo atveju, jei algos pedagogams nebus laiku išmokėtos, ketina kreiptis į teismą, kad būtų priskaičiuojami delspinigiai. „Juk kai mes mokesčių už komunalines paslaugas neturėsime iš ko susimokėti, niekam nebus įdomu, kad mes algų negaunam – bus skaičiuojami delspinigiai“, – sakė A. Sakalauskienė.

Vicemerė mato netvarką

Panevėžio vicemerė Regina Eitmonė lrytas.lt patvirtino, kad iš tiesų nežinia, ar Muzikos mokyklos pedagogai Kalėdas sutiks gavę algas. Jos teigimu, visų miesto biudžetinių įstaigų vadovai jau metų pradžioje buvo informuoti, kad miesto biudžete esančių lėšų užteks tik dešimties mėnesių atlyginimams išmokėti.

Pasak R. Eitmonės, kiekvienas kolektyvas sprendė, kaip tą problemą spręsti – vienose įstaigose darbuotojai, taupydami lėšas, ėjo nemokamų atostogų, kitur buvo apkarpyti darbo užmokesčio koeficientai. Tuo tarpu Muzikos mokykla tokių taupymo priemonių nesiėmė.

Negana to, R. Eitmonės teigimu, ji pastebėjo toje savivaldybės įstaigoje ir keistų dalykų. Pavyzdžiui, šiemet 6 žmonėms, išeinantiems į pensiją, buvo išmokėtos 6 vidutinių algų dydžio kompensacijos. Pasak vicemerės, tegu ir dalimis mokamos tokio dydžio kompensacijos šiais laikais – prabanga.

Mero pavaduotojai taip pat pasirodė keista, kad Muzikos mokyklos direktorius T. Kiznis su šios įstaigos profesine organizacija susirašinėja raštu. R. Eitmonės nuomone, tai rodo, kad įstaigos vadovas galbūt neranda bendros kalbos su savo kolektyvu.

Pasak R. Eitmonės, Muzikos mokyklos pedagogams nereikėtų skųstis mažomis algomis – jos žiniomis, miesto kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai už jų dar mažesni.

Vicemerės teigimu, viešai kalbama, kad Muzikos mokykloje yra vadybinių problemų. Ji sakė niekaip neišsiaiškinusi, kada pastarąjį kartą šioje vaikų ugdymo įstaigoje buvo atliktas auditas ir sakė norinti pasiūlyti jį atlikti artimiausiu laiku.

Vadovas – tarp dviejų ugnių

Ilgametis Panevėžio muzikos mokyklos vadovas T. Kiznis lrytas.lt patvirtino atsidūręs tarp dviejų ugnių. Miesto savivaldybė ragina jį taupyti ir mažinti darbuotojų darbo užmokesčio koeficientą bei darbo valandas, o į mokyklos profesinę organizaciją susibūrę pedagogai su tokiais taupymo būdais kategoriškai nesutinka.

Paklaustas, ar tiesa, kad užuot taupiusi, mokykla išmokėjo pernelyg dideles išeitines kompensacijas į pensiją išeinantiems 6 pedagogams, T. Kiznis patikslino, kad kompensacijos bus dalimis išmokėtos tik 4 į užtarnautą poilsį išlydėtiems pedagogams. Dar vienas mokytojas šiemet mirė, todėl jo šeimai buvo išmokėta dviejų atlyginimų dydžio kompensacija, o dar vienas pedagogas, dirbęs antraeilėse pareigose, išeidamas iš mokyklos kompensacijos negavo.

Pasak 30 metų Muzikos mokyklai vadovaujančio T. Kiznio, kokio dydžio kompensacijas privaloma mokėti išleidžiamiems į pensiją darbuotojams, jis teiravosi juristų. Šie jam ir paaiškinę, kad privaloma sumokėti 6 algų dydžio kompensacijas, kitaip buvę darbuotojai gali tokio dydžio išmokas prisiteisti per teismus.

Vicemerės nuomonė, kad jo vadovaujamoje įstaigoje artimiausiu laiku reikėtų atlikti auditą, T. Kiznį nustebino. Jo teigimu, auditas pastarąjį kartą Muzikos mokykloje buvo atliktas 2011 metų vasarą ir rimtų pažeidimų tikrintojai nerado.

Lietuvos rytas