Nuspręsta rengtis neterminuotam streikui

2016-01-08

alt

Sausio 7 d. įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos išplėstinis (LŠDPS) koordinavimo tarybos ir Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) tarybos posėdis. Jame dalyvavo švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, kuri trumpai pristatė tai, kas yra įvykdyta po mokytojų kongreso ir streiko, taip pat ir visai dar naują Vyriausybės nutarimų projektą dėl pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo gairių. Ji taip pat kalbėjo ir apie įspėjamąjį streiką, teigė, jog ministerija nedariusi spaudimo streikuojantiesiems, apgailestavo, kad visgi kai kas jautėsi spaudžiami. Ministrė atsakinėjo ir į gausius profesinių sąjungų narių klausimus.

Posėdyje taip pat dalyvavo Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS), Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos ir Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovai.

Pradėdamas posėdį LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas pasidžiaugė, jog praeitais metais streikuotojai nejuto jokio spaudimo iš ministerijos, streikas buvo traktuojamas kaip darbuotojų teisė, priešingai nei vykstant 2014 m. streikams. Jo teigimu, tikrai yra daug pozityvių pasikeitimų ministerijoje, nors finansinė padėtis švietimo darbuotojų dar netenkina.

A.Pitrėnienei  išvykus iš posėdžio LŠPS pirmininkas Audrius Jurgelevičius kvietė kritiškai vertinti ministrės žodžius. Jo teigimu, nė vienas sprendimas švietime nepriimamas nedarant spaudimo ir negrasinant streikais.  „Jeigu nebūtume mes, penkios profesinės sąjungos, kartu pradėjusios kalbėti ir įvykdžiusios dviejų valandų streiko , jokių papildomų 10 milijonų nebūtų. Nes kelis metus buvęs ministras ir ši ministrė, ir Ministras Pirmininkas nuolat kartojo, kad nėra jokių galimybių. Be to, jeigu nebūtume toliau kalbėję, kad ties tuo nesustosime ir tęsime protesto akcijas, nes mūsų reikalavimai iš esmės nėra patenkinti, nebūtų atsiradę ir ministrės minėti Vyriausybės nutarimų projektai“, – kalbėjo A. Jurgelevičius.

Vėliau vykusioje diskusijoje išsakyta nemažai nuoskaudų, dalintasi įvairia patirtimi, kalbėta apie didžiulį vienybės poreikį bei švietimo darbuotojų norą Lietuvoje matyti vieną stiprią profesinę sąjungą.  Kalbant apie finansavimą visi buvo vieningi, – jis nepakankamas, todėl negalima nuleisti rankų ir būtina toliau reikalauti, kad švietimui būtų grąžinta ta suma, kuri per krizę buvo nurėžta.

„Mums reikia konkretaus dokumento, kuriame būtų nurodyta, kaip, kada bus įvykdyti mūsų iškelti reikalavimai, su Premjero, ministrės parašais. Kol tokio dokumento nėra, tol streiko idėjos atšaukti negalima“, – kalbėjo LŠPS Rokiškio rajono susivienijimo pirmininkas Erikas Gaigalas.

„Kai ėjome į įspėjamąjį  streiką, mes žinojome, kad tai tik paprastas skambutis valdžiai. Tik neterminuotas streikas atneša norimą rezultatą“, – sakė LŠĮPS pirmininko pavaduotoja Laima Juknienė.

Vieningai nuspręsta susitikti su Vyriausybės atstovais, kurie visgi rodo norą  susitarti, ir sausio pabaigoje nerengti terminuoto trijų dienų streiko. Todėl sausio 14 d. profesinių sąjungų atstovų susitikime su Vyriausybės vicekancleriu Rimantu Vaitkumi bus laukiama konkrečios Vyriausybės pozicijos ir kitų žingsnių įgyvendinat profsąjungų reikalavimus. Jei reikalavimai nebus vykdomi, bus rengiamasi neterminuotam streikui, kuris įvyktų kovo mėnesį.

Nuotraukų galerija

LŠDPS inf.