ŠMSM klaidina visuomenę

2019-09-16

Rugsėjo 11 d. ŠMSM atstovai Seimo Švietimo ir mokslo komitete pateikė klaidingą analizę apie mokytojų etatinio darbo apmokėjimo įvedimą.

ŠMSM pateikta statistika galimai formuoja klaidingą visuomenės nuomonę, nes pateikiama informacija, kad 62 proc. šalies mokyklų modelį diegia sklandžiai, 37 proc. – patiria neesminių problemų ir tik 1 proc. susiduria su reikšmingesniais iššūkiais. Deja, realybė yra priešinga. Kyla įtarimų, kad duomenys ir netikslūs, ir šališki, tendencingai iliustruojantys ŠMSM palankią situaciją, nes ministerija net nesivargino aiškintis tikrųjų priežasčių bei klausti pačių mokytojų nuomonės.

Į ŠMSM anketos klausimus atsakinėjo tik mokyklų vadovai, kuriems įdiegti etatinį modelį yra pareiga ir uždavinys (jų kompetencija antri metai vertinama per šitą prizmę). Tad mokyklų vadovams pripažinti, jog mokytojų etatinį darbo apmokėjimą reglamentuojantys teisės aktai parengti netinkamai, yra tas pats, kas prisipažinti, jog nesugeba susitvarkyti su savo užduotimis. O tada gali sulaukti nemalonių vizitų ir patikrinimų (beje, prieš pat minėtas pertvarkas įvestos mokyklų vadovų kadencijos irgi, galima manyti, verčia situaciją interpretuoti palankiau nei yra iš tikrųjų).

Visiškai kitoks vaizdas atsiskleidžia iš 2019 m. gegužės – birželio mėn. vykdytos sociologinės pedagogų apklausos „Orus mokytojas – išsilavinęs jaunimas – klestinti visuomenė“ (rezultatus apibendrino nepriklausomas tyrėjas prof. habil. dr. Gediminas Merkys). Čia tyrimo centre buvo mokytojų darbo sąlygos. Patys mokytojai, beveik vienerius mokslo metus dirbę pagal etatinį darbo apmokėjimą, reformą įvertino neigiamai: 74,4 proc. apklausoje dalyvavusių mokytojų nepritaria etatinio apmokėjimo tvarkai, 22,3 proc. ja abejoja ir tik 3,3 proc. tikrai pritaria.

Kaip vertinti ŠMSM analizės ir sociologinės pedagogų apklausos rezultatų šokiruojančius neatitikimus? Skaičiai rodo, kad pedagogai išreiškia aiškų nepritarimą etatinio apmokėjimo tvarkai. Belieka tik apgailestauti, kad ŠMSM analizėje atsiradusi mistinė sąvoka ,,mokykla pritaria“ prasilenkia net su Švietimo įstatyme įtvirtinta mokyklos bendruomenės sąvoka, kur aiškiai įvardijama, kad mokyklos bendruomenė – mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti asmenys, vienijami mokymo santykių ir bendrų švietimo tikslų. Atrodo, kad ŠMSM mokyklą suvokia tik kaip juridinį vienetą, atstovaujamą direktoriaus. Iš ŠMSM pateiktos analizės atrodo, kad tikroji Mokykla, kaip aktyvi ir veikianti bendruomenė, ministerijai nebeįdomi, juk svarbiausia naudingomis manipuliacijomis visuomenei parodyti, kad dirbama gerai.

LŠDPS informacija