Mokymo centre „Žirmūnai“ – naujos aplinkybės dėl vadovo nekompetencijos

2020-01-09

alt

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai atliekant patikrinimą pagal Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ darbuotojų gruodžio 19 d. kreipimąsi situacija įstaigoje nesikeičia: toliau akivaizdžiai nesiskaitoma su darbuotojais ir net iš jų tyčiojamasi.

Kreipimesi buvo prašoma imtis veiksmų įstaigoje susidariusiai netoleruotinai situacijai spręsti. Rašte buvo nurodyta, kad laikinas vadovas Romualdas Stašinskas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nepriima arba neviešina teisės aktuose numatytų lokalinių teisės aktų, keičia darbo sutartis savo valia ir nesilaikydamas teisės aktų reikalavimų, daro spaudimą darbuotojams, kurie pageidauja daugiau informacijos prieš pasirašydami darbo sutartyse, juos tiesiogiai diskriminuoja.

Sausio 9 d. pakartotinai kreiptasi į švietimo, mokslo ir sporto ministrą Algirdą Monkevičių teikiant naujos informacijos apie vadovo nekompetenciją ir valdinių įgalinimų naudojimą siekiant pažeminti, sumenkinti kolegas.

Rašte dėstoma, kad gruodžio mėnesį darbuotojams buvo nurodyta, jog norintieji neateiti į drabą gruodžio 23, 27, 30, 31 d. turi išeiti atostogų savo kasmetinių atostogų sąskaita, kurie to nepadarys – turi eiti į darbą.

Tačiau tarpšventiniu laikotarpiu mokinių įstaigoje nebūna dėl mokinių atostogų, todėl darbo funkcijų, kurios susijusios su mokiniais, darbuotojai mokinių atostogų metu neturi galimybės atlikti. Paprašius darbdavio minėtomis dienomis leisti darbus atlikti nuotoliniu būdu, kaip rekomenduojama švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-03-01 įsakyme Nr.V-187, įstaigos vadovas atsisakė tai daryti.

„Laikinasis vadovas demonstratyviai ir arogantiškai atsisakė nagrinėti darbuotojų prašymą dėl nuotolinio darbo ir atsisakė pateikti darbuotojų prašomą informaciją apie tai, kokius darbus minėtomis dienomis jiems dirbti, nes nesant mokinių, mokytojų darbo grafikuose numatytos pamokos, – pasakoja įstaigos profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Reda Brokartienė. – Tai rodo, jog laikinasis vadovas iš esmės vadovaujasi vien principais, arogancija ir naudojasi savo padėtimi prieš darbuotojus, nes mokinių atostogų metu neleisti dirbi mokytojams nuotoliniu būdu akivaizdžiai nėra jokių objektyvių priežasčių.“

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas sako, jog tai – ir naujosios mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos spragos: „Nesant apibrėžtumo, kai kurie vadovai įžūliai naudojasi paliktomis spragomis siekdami „pamokyti“ darbuotojus, ypač tuos, kurie žino savo teises ir reikalauja laikytis tesės aktų. O mokymo centro „Žirmūnai“, kur klesti patyčios, darbuotojai nuolat žeminami, kolektyve tvyro baisi įtampa, vadovas apskritai peržengia visas padorumo ribas. Tokiems lyderiams turi būti uždarytos durys į visas ugdymo įstaigas“.

Kreipimesi į ministeriją dėl Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ darbuotojų prašoma pridėti jų teikiamą informaciją prie pradinio prašymo spręsti įstaigoje susidariusiai situacijai.

 

LŠDPS informacija