Mokyklų vadovų ir profsąjungų bendradarbiavimo iššūkiai

2013-11-22

Lapkričio 20 d. Panevėžyje įvyko Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos (LMVA) Panevėžio miesto skyriaus surengta respublikinė konferencija „Švietimo organizacijos kaitos iššūkiai mokyklos vadovui“. Joje dalyvavo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas ir jo pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė.

Pagrindinį pranešimą „Lyderystė mokykloje. Kaip išnaudoti jos potencialą“ perskaitė Švietimo ir mokslo ministerijos akademinio mobilumo ir tęstinio mokymo skyriaus vyr.  specialistė dr. Jolanta Navickaitė. Apie profesinių sąjungų bendradarbiavimo su  mokyklų vadovais galimybes konferencijoje kalbėjo profsąjungų atstovai: Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius ir LŠDPS vadovas A. Navickas.

A. Jurgelevičius savo kalboje priekaištavo mokyklų vadovams dėl vengimo bendradarbiauti su darbuotojų atstovais. A. Navickas pasiūlė vietoj konfrontacijos ieškoti bendrų sprendimų. Jis apgailestavo, kad bendradarbiavimą apsunkina ir tai, kad profesinių sąjungų daug kur tiesiog nėra, pedagogams trūksta solidarumo ir aktyvumo.  Be to, gerų lyderių, pasak jo, trūksta ne tik mokykloms, bet ir profesinėms sąjungoms. Dažnai vadovai veikia nekonstruktyviai, o kartais dėl savo klaidų kaltų ieško visur kitur, tik ne savyje. LŠDPS pirmininkas kaip kliūti bendradarbiauti minėjo ir politikavimą, kuris kiša koją tiek mokyklų, tiek profsąjungų vadovams.

A.Navickas kalbėjo apie bendradarbiavimo formas įvairiais lygmenimis, paminėjo, kad ugdymo rezultatai mokyklose priklauso ne tik nuo finansavimo, gerų darbo sąlygų, bet ne mažiau ir nuo komfortiško mikroklimato. LŠDPS pirmininkas pasiūlė nesitaikstyti su blogėjančia padėtimi švietime, mokyklų vadovams kartu su darbuotojų atstovais identifikuoti problemas, suformuluoti bendrą poziciją savivaldybių ir  nacionaliniu lygmeniu, o esant reikalui – kartu rengti ir protesto akcijas.

Vėliau vyko darbas grupėse. Apibendrinant konferencijos darbo rezultatus  konstatuota, kad ir darbdavių, ir darbuotojų atstovai sutarė, jog kolektyvinė sutartis yra svarbi abiems pusėms, numatyta rengti bendrus seminarus, kartu dalyvauti susitikimuose su šveitimo įstaigų steigėjais.