Mitinge – gausus būrys LŠDPS narių

2014-06-19

Apie 450 Lietuvos šveitimo darbuotojų profesinės sąjungos narių iš visos Lietuvos dalyvavo birželio 18 d.  ššvietimo sistemoje veikiančių profesinių sąjungų surengtame mitinge. Su plakatais ir caksėdami žirklėmis, simbolizuojančiomis atlyginimų karpymą, LŠŠDPS delegacija Katedros aikšštėje prisijungė prie žygiuoti Gedimino prospektu iššsirikiavusių kitų pedagogų. 
Kolega iš Pagėgių Žydrūnas Mickeliūnas mitingui pasiruošė ypač išradingai. Apsivilkęs kalinio drabužiais su lentele ant krūtinės „Sumažintas finansavimas išlaisvina“ jis transliavo visuomenei žinią, jog mokytojai yra tapę taupymo įkaitais.
LŠDPS, kartu su kitomis švietimo jungtinę atstovybę sudarančiomis profesinėmis sąjungomis, mano, kad švietimo finansavimo mažinimas jau tampa grėsme šalies ateičiai ir būtina nedelsiant priimti atitinkamus sprendimus. 

LŠDPS nariai nusiteikę ryžtingai, kviečia ir kitus nesustoti ir jei nebus patenkinti reikalavimai, įteikti Švietimo ir mokslo ministerijai, rengtis streikui.
Jungtinė atstovybė taip pat parengė raštą Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui su prašymu inicijuoti reikalavimų svarstymą Seime ir imtis priemonių jiems įgyvendinti. 
Primename, kad Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinė atstovybė ministerijai įteikė šiuos reikalavimus:
– iki 2014 m. rugsėjo 1 d.: 
 1. Atkurti mokinio krepšelio dydį, buvusį iki 2009 m. (3774 Lt);
 2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų atlyginimus prilyginti bendrojo lavinimo mokytojų atlyginimams.
 3. Atkurti bazinę mėnesio algą (BMA), buvusią iki 2009 m. (128 Lt).
 4. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 1,5-3 metų vaikų grupes sumažinti iki 10, 3-7 metų – iki 15 vaikų; bendrojo ugdymo mokyklų pradines klases sumažinti iki 20-22, 5-8 klases – iki 24-26, 9-12 klases – iki 22-24 mokinių. 
 5. Pasirašyti šakos kolektyvinę sutartį.
 
– iki 2015 m. rugsėjo 1 d.: 
 6. Sudaryti palankias sąlygas mokytojams išeiti į senatvės pensiją nuo 55 metų.
Sutartį dėl jungtinės atstovybės sudarymo sausio mėnesį pasirašė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“.