Ministrė: svarbiausia susitarti

2015-06-09

Birželio 8 d. įvyko susitikimas su naująją švietimo ir mokslo ministre Audrone Pitrėniene. Jame dalyvavo LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas, pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė, LŠDPS ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų centro pirmininkė Irena Peciukonienė, Lietuvos profesinių sąjungų federacijos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis ir teisininkė Živilė Čeplauskė.

A. Navickas pradėdamas susitikimą pasidžiaugė, kad ministrė turi daug patirties bendrojo ugdymo srityje ir jai nereiks laiko įsigilinti į sistemą. „Mes manome, kad ministro postas – ne privilegija, o atsakomybė ir pareiga bendruomenei. Tiek ministerijos, tiek profsąjungos vadovai – mes pašaukti tarnauti“, – mintimis dalijosi LŠDPS pirmininkas. Ministrė paminėjo, kad visų profsąjungų reikalavimų neįmanoma bus įgyvendinti, bet pabrėžė, kad svarbiausia – susitarti ir susitelkti. „Stengsiuosi būti nešališka ir objektyvi“, – žadėjo ji.

Susitikime pasidalinta nuomonėmis apie mokslo metų ilginimą. Visi diskusijos dalyviai sutiko, kad tai buvo padaryta skubotai ir neatsižvelgus į švietimo bendruomenės poziciją. A. Pitrėnienė ne vieną kartą paminėjo, jog jai labai svarbu dėl kiekvieno sprendimo susitarti su suinteresuotomis grupėmis. „Nenoriu būti ta ministrė, kuri pirma priima sprendimą, o po to pradeda diskusiją“, – pabrėžė ji.

Kalbėdamas apie naująjį bendrojo ugdymo finansavimo modelį, LŠDPS pirmininkas paminėjo, jog klasės krepšelio idėja esanti gera, tačiau neatkuriant finansavimo – ji situacijos nepakeis: toliau bus priešinamos mokyklos, veiks nesveika konkurencija. Ministrės teigimu, klasės krepšelio principas, kuris labai pasiteisino pradžioje, dabar darantis didelę žalą ugdymo kokybei, todėl pokyčiai būtini. Ji sutiko su tuo, kad jeigu klasėse liks tas pats mokinių skaičius – naudos tai neatneš, tačiau jeigu bus numatytas mažesnis – „bus didelis pliusas“. A. Navickas kritikavo parengtą klasės krepšelio metodiką, o A. Pitrėnienė pabrėžė, kad tai tėra pradinis etapas ir diskusijos bus tęsiamos.

LŠDPS ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų centro pirmininkė I. Peciukonienė paminėjo didžiausias ikimokyklinio ugdymo bėdas. Jos teigimu, diskusijų, planų, kaip reformuoti esamą sistemą būta daug, tačiau realių darbų nepadaryta, išskyrus atlyginimo pedagogams atkūrimą į prieškrizinį lygį. A. Pitrėnienė paminėjo, kad ministerija yra numačiusi lėšų poreikį toliau kelti ikimokyklinių įstaigų pedagogų  darbo užmokestį, pridėti dar vieną nekontaktinę valandą. Ji taip pat pažadėjo išsiaiškinti, kaip galima būtų spręsti problemą, kai ikimokyklinėse įstaigose manipuliuojama skiriant nekontaktines valandas: dokumentuose jos yra, o pedagogai realiai jų neturi ir užsiėmimams su vaikais ruošiasi laisvalaikiu.

Taip pat paliestos mokytojų pavadavimo, vadovų darbo apmokėjimo už pamokas temos, kalbėta apie švietimo įstaigų vadovų skyrimo tvarką, klasių dalinimą į grupes per lietuvių kalbos pamokas.

Susitikimo pabaigoje ministrė A. Pitrėnienė Išreiškė pageidavimą, kad su profesinių sąjungų atstovais norėtų susitikti reguliariai – kartą per mėnesį.

Mintimis apie įvykusį susitikimą LŠDPS pirmininkas A. Navickas vėliau pasidalijo „Info TV“ žinių laidoje „Info diena“.