Mindaugas Grigaitis. Švietimo politika kaip komunikacinis žaidimas

2023-09-28

Praėjusios savaitės švietimo ministro pasisakymas po susitikimo su švietimo profsąjungomis dar kartą patvirtina, kad visa mūsų viešoji politika yra ne koncepcijos ir ilgalaikės strategijos, o tik komunikacija, kurios tikslas suskaldyti bendruomenę, padalinti ją į kelis segmentus ir sava tiesa įtikinti didžiausiąjį. 

,,Visa mūsų viešoji politika yra ne koncepcijos ir ilgalaikės strategijos, o tik komunikacija, kurios tikslas suskaldyti bendruomenę, padalinti ją į kelis segmentus ir sava tiesa įtikinti didžiausiąjį.”

Ačiū Dievui, nesimokiau leninizmo. Bet ar tik ne ši ideologija rėmėsi nuostata, kad galia slypi kiekybėje? Viešosios vadybos sovietinė liekana.

Mokytojų atlyginimo skaičiavimo metodika jau tapo viešosios erdvės kuriozu. Galbūt taip irgi žaidžiami komunikaciniai žaidimai, kad nuvargintų visuomenę, kol niekas nieko nesusigaudys ir problema atvės. Vakar jau buvo kalbama apie kažkokius 3 proc., kurie kažkokiu būdu išaugs iki 20 proc. Skaičiavimo logikos nesupratau.

Bet bjauresnė būsena ne dėl manipuliacijų skaičiais, o dėl to, kad buvo pasiųsta pora kiršininačių žinučių, jog dėl mokytojų kaltės Vilniuje negalėsime pastatyti daugybės mokyklų (apie kurias iki šiol net nebuvo kalbama) ir kad dabar jau kitos grupės – suprask, gydytojai, dėstytojai, policininkai – neteks galimybės gauti didesnį atlyginimą.

,,Bet bjauresnė būsena ne dėl manipuliacijų skaičiais, o dėl to, kad buvo pasiųsta pora kiršininačių žinučių, jog dėl mokytojų kaltės Vilniuje negalėsime pastatyti daugybės mokyklų (apie kurias iki šiol net nebuvo kalbama) ir kad dabar jau kitos grupės – suprask, gydytojai, dėstytojai, policininkai – neteks galimybės gauti didesnį atlyginimą.”

Užuot bjauriai manipuliavus stengiantis demonizuoti mokytojus ir kiršinti juos su kitomis socialiniam stabilumui svarbiomis viešojo sektoriaus grupėmis reikėtų aiškiai pasakyti apie neva kompromisinius sprendimus: mokinių skaičiaus kvotos ir dabar yra savivaldybių globoje, todėl šis klausimas niekaip nesispręs, nes ministerija kratosi atsakomybės ir nenori priimti principingų sprendimų; atlyginimai mokytojams kils tik tokiu atveju, jei į etatą bus įtraukta daugiau pamokų, tad realiai dirbti reikės dar daugiau nei dabar. Gal todėl ministras ir neužsiminė, kad trečiasis karštasis taškas – krūvių mažinimas – tikrai nebus išspręstas.

Prie šios situacijos pridėkime prieš pora savaičių ministro pasakytą frazę, kad „ateityje ugdymo turinys turėtų būti atnaujinamas kitaip“, kuri reiškia ne ką kita, o prisipažinimą, kad buvo ciniškai meluota, jog viskas gerai, nors puikiai suprasta ir buldozeriu stumta tai, kas tikrai nėra gerai.

,,Prie šios situacijos pridėkime prieš pora savaičių ministro pasakytą frazę, kad „ateityje ugdymo turinys turėtų būti atnaujinamas kitaip“, kuri reiškia ne ką kita, o prisipažinimą, kad buvo ciniškai meluota, jog viskas gerai, nors puikiai suprasta ir buldozeriu stumta tai, kas tikrai nėra gerai.”

Ką turime? Faktą, kad per 30 metų degraduoja ne tik mokyklos idėja, degraduoja ir viešoji politika, ji virsta tik komunikaciniais žaidimais.

Jau pavasarį vienuoliktokai laikys tarpinį lietuvių kalbos ir literatūros atsiskaitymą. Jame reikės analizuoti negrožinį tekstą, gali būti, kad net viešąją kalbą.

Tas ministro pasisakymas bus puiki metodinė priemonė mokyti mokinius, kaip dekonstruoti viešųjų pranešimų žinutes.

Mindaugas Grigaitis yra Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos pirmininkas