Meras egzamino neišlaikė. Zarasiškiai rajono „galvą” kvies į pamoką

2012-05-27

Kadangi Zarasų rajono meras A. Abramavičius bendrauja informacinių technologijų pagalba  ir kviečiamas susitikti su bendruomene, neatvyksta, Zarasų rajono žmonės ieško būdų užmegzti dialogui. Tuo tikslu gegužės 25 d. buvo siunčiamos SMS žinutės merui ir kitiems tarybos nariams, kviečiant juos diskutuoti bendruomenei rūpimais, mokinių maitinimo, mokyklinių autobusiukų privatizavimo, mokyklų aplinkai skiriamų lėšų, Meno mokyklos ir Sporto centro išlikimo bei kitais klausimais. Sprendžiant pagal Zarasų rajono bendruomenės nuotaikas ir pasipiktinimą jėga stumiamais tarybos sprendimais  manoma, kad išsiųstų žinučių skaičius viršijo planuojamus 42 tūkst. LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo vardu norėčiau atsiprašyti tarybos narių, jeigu kažkas pasinaudojo proga ir sąmoningai norėdami diskredituoti LŠDPS siuntė neaiškaus turinio SMS žinutes. Už jas LŠDPS Zarasų rajono susivienijimas neatsako ir jokių kitų SMS tekstų, kurie  neskelbti www.lsdps.lt, nesiūlė siųsti.

Į kvietimą diskutuoti informacinių technologijų pagalba meras reagavo nurodymais savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriui. Jau iš pat ryto Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas S. Kaulavičius  išbarė ir auklėjo mokyklų vadovus, tarsi ir jie čia būtų kuo nors dėti.

Po to  į mokyklas mestas patikrinimo desantas. Daugiausia tikrintas neformalusis ugdymas. Ir ką gi rado Švietimo skyriaus specialistai? O gi tai, kad rajono mokytojai su savo mokiniais  masiškai dalyvauja Zarasų miesto kurortinio sezono atidarymui skirtuose renginiuose, kurie vyksta šį savaitgalį, rengiasi abiturientų paskutinio skambučio šventei turėdami vieną kitą dar neatimtą neformaliojo ugdymo valandą. Įdomu, pasidomės Zarasų rajono meras A. Abramavičius ir jo vadovaujamos institucijos, ar mokytojai, vaikams paaukoję jau nepirmą ir nepaskutinį savo savaitgalį, gaus dvigubą apmokėjimą kaip priklauso pagal galiojančius įstatymus, ar tam pakanka lėšų, kad mokyklų vadovai galėtų tai užtikrinti? Vargu. Greičiau bus ieškoma kokio trūkstamo parašo ar šiaip popierėlio, juk jų dirbant su vaikais tikrai turi būti ne vienas.

Beje, 14.10 val. sulaukiau keisto mero skambučio, dėl kurio iš karto nuėjau pasiaiškinti į Zarasų rajono policijos komisariatą.

Bendruomenės priešinimas, aistrų kurstymas, baimė diskutuoti, dialogo vengimas ir noras jėga prastumti tarybos sprendimus, kuriems nepritaria bendruomenė, tai tikrai nedemokratiškos valdžios požymiai. Pasukta tuo keliu, kuris niekur nenuves. Tai gal jau laikas sustoti?

Nuoširdžiai kviečiu Zarasų rajono merą A. Abramavičių, pavaduotoją S.Goštautienę, švietimo skyriaus vedėją S.Kaulavičių ir kitus tarybos narius į pilietiškumo pamoką „Pilietiški Zarasai – pilietiška Lietuva“, kuri vyks gegužės 30 d., 13 val. Sėlių aikštėje Zarasuose.

Kviečiu kartu pajusti bendruomeniškumo jausmą, jį stiprinti ir  atsakingai elgtis, kurti darnius bendruomenės santykius, grįstus dialogu, kviečiu ne tik išsakyti savo nuomonę išvardintais klausimais, bet išklausyti ir kitas nuomones.

Tai, ką išmoksime pilietiškumo pamokoje, įtvirtinsime kartu taisydami susidariusią situaciją ir kartu priimdami racionalius, apskaičiuotus ir pasvertus, bendruomenei naudingus sprendimus.

Pagarbiai LŠDPS pirmininko pavaduotojas Andrius Navickas

LSDPS_logas-tikras