LŠDPS VILNIAUS MIESTO SUSIVIENIJIMAS  KREIPĖSI Į  VILNIAUS SAVIVALDYBĘ DĖL NETEISĖTO PAMOKŲ STEBĖJIMO

2021-01-20

Sausio 18 dieną Vilniaus m. savivaldybės administracija kreipėsi į Vilniaus miesto švietimo įstaigų vadovus laišku, kuriame nurodoma,  jog gaunama daug nusiskundimų, susijusių su nuotolinio mokymo organizavimu. Siekiant išsiaiškinti realią situaciją ir norėdami susipažinti, kaip įstaigos įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtas nuotolinio ugdymo rekomendacijas, prašoma ugdymo įstaigų atstovų pagal kuratorių prašymą suteikti pamokų tvarkaraščius ir prisijungimus prie nuotolinių pamokų.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkės Jurgitos Kiškienės teigimu, vilniečiai mokytojai, išgirdę šią žinią, pasipiktino tokiu mokytojų, o taip pat mokyklų vadovų,  nepasitikėjimu. ,,Švietimo  ekspertai dažnai pabrėžia, jog reikia didinti pasitikėjimą mokykla, o tai reiškia, jog ir pasitikėjimą mokytoju bei mokyklos įstaigos vadovybe. Tuo tarpu  toks savivaldybės užmojis prideda dar  papildomo streso  mokytojams, ir taip kiekvieną dieną patiriantiems daug iššūkių ir streso. Maža to,  toks reikalavimas kelia klausimų dėl nepilnamečių duomenų apsaugos‘‘, – teigia J. Kiškienė.

Todėl reaguodama į šią situaciją sausio 19d. LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimas raštiškai kreipėsi  į Vilniaus miesto  savivaldybę.  Rašte atkreipiamas dėmesys į savivaldybės ketinamų atlikti veiksmų neteisėtumą. Taip pat  primenama, jog ugdymo proceso organizavimas įstaigos viduje yra įstaigos vadovo atsakomybė – LR Vietos savivaldos įstatymas nesuteikia teisės savivaldybės administracijai kontroliuoti švietimo įstaigų darbuotojų darbą, taip pat nesuteikia įgalinimų tirti švietimo įstaigų darbuotojų galimai padarytų darbo pareigų pažeidimų, dėl jų priimti atitinkamus sprendimus. Siūloma savivaldybės administracijai neatlikti veiksmų jos kompetencijai nepriskirtoje srityje ir perduoti atitinkamą informaciją įstaigų vadovams.

LŠDPS Vilniaus m. susivienijimo informacija

Nuotraukoje: LŠDPS Vilniaus m. susivienijimo pirmininkė J. Kiškienė