LŠDPS TARYBOS POSĖDYJE – METŲ APŽVALGA IR DABARTINĖ SITUACIJA ŠVIETIME

2021-01-07

Sausio 5 d. nuotoliniu būdu įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) tarybos posėdis.

Posėdžio pradžioje LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas pristatė LŠDPS metinę veiklos ataskaitą. Apžvelgdamas 2020 metų LŠDPS darbus, jis išvardijo daugybę veiklų, susijusių su švietimui aktualių problemų viešinimu ir sprendimu: intensyvus darbas su žiniasklaida (daugybė interviu ir diskusijų įvairiose televizijos ir radijo laidose, straipsnių ir pranešimų žiniasklaidos portaluose), viešieji kreipimaisi į Vyriausybę bei Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl aktualių švietimui klausimų, dalyvavimas LRS Švietimo ir mokslo komiteto bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuotuose susitikimuose ir susirinkimuose, vykdytos kolektyvinės šakinės derybos su ŠMSM, bendradarbiavimas su kitomis profesinėmis sąjungomis (taip pat su jomis kartu kreiptasi į Vyriausybę dėl netinkamai panaudojamų ir skirstomų DNR plano lėšų), dalyvavimas darbo ginčų komisijose ir teismuose (laimėta ne viena darbo ginčų byla), pirmininko bei teisininkės dalyvavimas susivienijimų susirinkimuose, organizuoti kasmetiniai mokymai, Nacionalinės kolektyvinės sutarties įsigaliojimas LŠDPS pirminėms organizacijoms nuo sausio 1 dienos ir kita.

Teisininkė Erika Leiputė – Stundžienė pristatė gautą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją  dėl valstybinių egzaminų ir jų vykdymo šiais metais: esant galimybei ketinama juos vykdyti įprastu laiku (blogiausiu atveju – birželio pabaigoje) atsisakant lietuvių kalbos įskaitos, užsienio kalbos egzamino kalbėjimo dalį vykdant nuotoliniu būdu ir supaprastinant matematikos egzamino užduotis.

Pirmininkas A. Navickas kalbėjo apie perspektyvą ateityje įkurti daugiau LŠDPS susivienijimų. LŠDPS pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius pabrėžė lyderio paieškos svarbą vienijant organizacijas į galimus susivienijimus Kaune, Elektrėnuose ir kitur. Taip pat diskutuota apie pavienių narių priėmimą į LŠDPS. Dauguma narių pasisakė už pavienių narių priėmimą į Lietuvos švietimo darbuotojų profesinę sąjungą.

LŠDPS Klaipėdos susivienijimo pirmininkė Laima Juknienė iškėlė klausimą dėl mokytojų sudėtingų ir sveikatai rizikingų darbo sąlygų ugdant karantino laikotarpiu bei pasiūlė pareikšti bendrą profesinės sąjungos poziciją prašant Vyriausybės bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokėti mokytojams priedus.

LŠDPS pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius pasiūlė kalbėti apie susidariusias sudėtingas darbo sąlygas visuose lygmenyse, kuris vyksta nuotoliniu būdu. Įstaigų vadovai pagal ŠMSM rekomendacijas gauna priedus už sudėtingesnes darbo sąlygas, priedai turi būti mokami ir pedagogams.

Posėdžio metu buvo  pasidalinta praktika: kai kuriose savivaldybėse  mokytojai darbdaviams teikė individualius prašymus mokėti 30 procentų priedą už sudėtingesnes ir rizikingesnes darbo sąlygas, ir jiems buvo priedai išmokėti.

Pirmininkas A. Navickas akcentavo, jog kai kuriose savivaldybėse tai buvo sprendžiama, kitose – ne. Vieni gavo priedus, kiti -ne. Priedai buvo gaunami atskiromis iniciatyvomis, bet bendros tvarkos valstybiniu mastu skirti priedus dėl sudėtingų darbo sąlygų karantino metu nėra.

Todėl posėdyje  buvo nuspręsta pareikšti LŠDPS  bendrą poziciją dėl mokytojų sudėtingesnių ir sunkesnių darbo sąlygų ir kreiptis į Vyriausybę bei Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl papildomo finansavimo skiriant mokytojams priemokas už sudėtingesnes darbo sąlygas, taip pat prašyti Vyriausybės įvertinti ir nustatyti bendrą tokių priedų dėl sudėtingesnių darbo sąlygų karantino laikotarpiu skyrimo tvarką.

Posėdžio metu buvo aptartos ir kitos švietimo aktualijos, taip pat mokytojų vakcinacijos klausimas.

Pirmininkas A. Navickas akcentavo, jog nors gyvename sudėtingu laikotarpiu, visgi visi kartu dirbdami organizacijoje, bendradarbiaudami su  Vyriausybe bei Švietimo ministerija, rasdami socialinį dialogą su kitomis profesinėmis sąjungomis bei organizacijomis, galime išspręsti daugybę iššūkių ir pagerinti situaciją švietimo sistemoje.

LŠDPS informacija