LŠDPS tarptautiniame nuotoliniame seminare ,,Darbuotojų teisė atsijungti nuo skaitmeninių įrenginių poilsio dieną”

2021-06-01

Birželio 1 d. vyko tarptautinis internetinis seminaras, skirtas aptarimui dėl  būtinybės kurti bendrą poilsio darbuotojų ir piliečių dieną Europoje bei  teisę tą dieną atsijungti nuo skaitmeninių įrenginių  (apie tai šiuo metu diskutuojama ir ES institucijose). Seminarą surengė Europos sekmadienio aljansas (the European Sunday Alliance) ir kiti jo valdymo grupės nariai, taip pat CESI (The European Confederation of Independent Trade Unions), kuriai priklauso RJPS (Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga).  

Seminare dalyvavo apie 100 dalyvių: Europos Parlamento, Europos Komisijos, profesinių sąjungų, pilietinės visuomenės ir su tikėjimu susijusių organizacijų narių ir atsovų. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai, priklausančiai nacionaliniam centrui – RJPS, atstovavo Danguolė Pilipavičienė.  

Internetinio seminaro metu Europos sekmadienio aljanso nariai pasisakė už bendros sinchronizuoto laisvalaikio (poilsio) dienos įvedimą.

Taip pat diskutuota, jog darbuotojai turi teisę atsijungti nuo skaitmeninių įrenginių ir būti darbdavių nepasiekiami ne darbo laiku. Tuo tarpu daugeliui darbuotojų  Europoje,  ypač  Covid-19 pandemijos laikotarpiu, kai dauguma darbuotojų dirba nuotoliniu būdu,  poilsio ir darbo laiko ribos ištrintos.

Atsižvelgdami į tendenciją, kad  vis daugiau nebūtinų darbų atliekama ne tik darbo, bet poilsiui skirtu laiku, CESI ir Europos sekmadienio aljansas tęs savo propagavimo darbą dėl  bendros poilsio dienos darbuotojams Europoje.

Daugiau informacijos šia tema – čia

Seminaro įrašą galite žiūrėti čia

LŠDPS informacija