LŠDPS – tarptautinės organizacijos CESI forume. Naujasis ES veiksmų planas įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį: kokie tolimesni profesinių sąjungų žingsniai?

2021-03-12

Kovo 12 d.  vyko  tarptautinės organizacijos CESI forumas ,,Naujasis ES veiksmų planas įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį: kokie tolimesni profesinių sąjungų žingsniai?“(‘‘The EU’s new action plan to implement the European Pillar of Social Rights: What next steps for trade unions in the Member States?‘‘), kuriame dalyvavo ir LŠDPS , priklausančios nacionaliniam centrui – Respublikinei jungtinei profesinei sąjungai (RJPS), atstovė D. Pilipavičienė. Debatų tikslas – įvertinti naują veiksmų planą ir pirmiausia keistis nuomonėmis apie tolesnius CESI, kaip Europos profesinių sąjungų  konfederacijos, veiksmus, ypač CESI nariams nacionaliniame lygmenyje, siekiant sistemingai įgyvendinti geresnio užimtumo ir socialinio sąžiningumo Europoje ramstį.

Šių metų kovo 4 d. Europos Komisija priėmė ilgai lauktą veiksmų planą, skirtą įgyvendinti Europos socialinio teisių ramsčius (ESTR),  visapusišką ES  darbo ir socialinio sąžiningumo skatinimo sistemą. Pateiktos rekomendacijos dėl veiksmingos aktyvios paramos užimtumui po COVID-19 sukeltos krizės . Tai įvyko po to, kai Europos Komisija surengė viešąsias konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis ir socialiniais partneriais, kurios truko  visus praėjusius metus ir prie kurių prisidėjo ir CESI. Nuo Europos socialinių teisių ramsčio įkūrimo 2017 m. CESI buvo prioritetas jį išnaudoti ir skatinti visus narius bei filialus pritarti ir padėti įgyvendinti jos, kaip profesinių sąjungų ir socialinių partnerių, principus.

Debatuose dalyvavo  CESI socialinių teisių ramsčio darbo grupės pirmininkė Marina Nolle iš CNV-Connectief ir CESI generalinio sekretoriato vyresnysis patarėjas politikos klausimais Hendrikas Meerkampas.

Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planas (toliau – ESTR) –  2020 m. kovo 4 d. Europos komisijos paskelbtas dokumentas. Tai veiksmų planas, kuriame apibrėžiami konkretūs veiksmai, siekiant toliau įgyvendinti ESTR principus ir siūlomi pagrindiniai ES tikslai užimtumo, įgūdžių ir socialinės apsaugos srityse, kuriuos reikia pasiekti iki 2030 m. Europos socialinių teisių ramsčio (toliau – ESTR) veiksmų planas. Šiame dokumente nustatyti trys pagrindiniai tikslai, kurių Europos Sąjunga turi pasiekti iki 2030 m.: bent 78 proc. 20–64 metų amžiaus gyventojų turėtų turėti darbą; bent 60 proc. visų suaugusiųjų turėtų kasmet dalyvauti mokymuose; asmenų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičius turėtų būti sumažintas bent 15 mln.

Susitikimas vyko anglų kalba.

The European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) : Europos nepriklausomų profesinių sąjungų konfederacija yra 41 profesinių sąjungų organizacijų iš 20 Europos šalių ir 4 Europos profesinių sąjungų organizacijų konfederacija, iš viso turinti daugiau nei 5 milijonus atskirų narių. Dar 1 profesinių sąjungų organizacija turi stebėtojo statusą.

LŠDPS informacija