LŠDPS specialiųjų pedagogų centro pirmininkė D. Gudienė: ,,Jau dabar aišku, kad įtraukusis ugdymas sėkmingas nebus, kadangi reikalinga specialioji pedagoginė pagalba paskui mokinį neateis”

2023-04-06

Kaip Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) pateikti atnaujinti socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimo tvarkų aprašų projektai ir reikalavimų specialiojo pedagogo, logopedo, tiflopedagogo, surdopedagogo ir socialinio pedagogo kvalifikacijai aprašo projektas  pakeis  specialiųjų pedagogų teikiamą pagalbą vaikams, mokiniams?

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos specialiųjų pedagogų centro pirmininkė Dalia Gudienės nuomone, įtraukusis ugdymas sėkmingas nebus. ,,Mes visi norime, kad įtraukusis ugdymas būtų sėkmingas, ir įtraukųjį ugdymą siejame su kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančio jo galias ir poreikius. Jau dabar aišku, kad  įtraukusis ugdymas sėkmingas nebus, todėl kad reikalinga specialioji pedagoginė pagalba paskui mokinį neateis”, – teigia savo pranešime LŠDPS specialiųjų pedagogų centro pirmininkė Dalia Gudienė 2023-03-22 Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ spaudos konferencijoje „Švietimo, mokslo ir sporto ministerija užsimojo mažinti pagalbą vaikams“.

Naikinamas koeficientas 2 , t. y.  bus teikiama perpus  mažiau pagalbos didelių ir labai didelių poreikių vaikams

D. Gudienė teigia, jog specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų pirmo aprašo pakeitimo projekte naikinamas koeficientas 2, o koeficientas 2 buvo nustatytas mokiniams, kurie turi didelių ir labai didelių specialių ugdymosi poreikių ir jiems teikiama logopedo arba specialiojo pedagogo pagalba.

,,Atitinkamai būtų mažinamas mokinių skaičius logopedo ir specialiojo pedagogo vedamų pratybų pamokų metu. Taip pat dokumente netgi didinamas mokinių skaičius, kuriems turės būti teikiama pagalba.

Spaudos konferencijos akimirka

Taigi kas iš to? Tie, kurie rengė šį dokumentą, tikriausiai visiškai nesigilino, kokiems vaikams turi būti teikiama specialioji  pedagoginė pagalba, kiek tos pagalbos reikia teikti ir kaip ta pagalba turi atrodyti. Arba jie tiesiog galvoja, kad logopedai ir kiti specialieji pedagogai  turi per daug geras darbo sąlygas. Tačiau už visų šitų punktų, už visų šitų skaičių yra  vaikai, kuriems reikia šitos pagalbos.

,,Tie, kurie rengė šį dokumentą, tikriausiai visiškai nesigilino, kokiems vaikams turi būti teikiama specialioji  pedagoginė pagalba, kiek tos pagalbos reikia teikti ir kaip ta pagalba turi atrodyti.”

D. Gudienė pateikia keletą pavyzdžių kaip atrodys, kai bus panaikintas koeficientas 2 ir didelių bei labai didelių specialiųjų ugdymo poreikių vaikai pagalbos gaus per pusę mažiau arba dar mažiau.

,,Pavyzdžiui, progimnazijoje kiekvienam vaikui logopedo pagalbos bus skiriama iki 16  min per savaitę. Pabandykime įsivaizduoti –  į pirmą klasę ateina  nekalbantis autistas vaikas Jis logopedo pagalbos gaus pačiu geriausiu atveju 16 min per savaitę. Jis nekalba, jis prastai supranta kitų kalbą arba visai nesupranta. Jis jau dėlto negali dalyvauti ugdymo procese. Tai ar 16 min per savaitę jam padės? Jam ir per dieną 16 min yra per mažai.”

,,Progimnazijoje kiekvienam vaikui logopedo pagalbos bus skiriama iki 16  min per savaitę.”

Arba įsivaizduokime specialiojo ugdymo centrus, kur visi vaikai turi tik didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Jie nevaikštantys, paraližuoti, su celebriniais paralyžiais, turintys intelekto sutrikimų, vidutinių sutrikimų, Asbergerio sindromų, autistai, Dauno simptomai… Ir kiekvienas iš jų gaus tik 16 minučių pagalbos per savaitę… Juokas pro ašaras“, – stebisi D. Gudienė.

Pagalbos specialistui numatoma  labai daug naujų funkcijų, o papildomi specialistų etatai mokyklose nebus steigiami – nėra lėšų

Švietimo pagalbos specialistė įsitikinusi, jog tos tiesioginės pagalbos vaikui trukmės dar labiau sumažės, kadangi specialistams numatoma tikrai labai daug naujų funkcijų: ,,Buvo kalbama, kad dėl atsirandančių naujų funkcijų bus steigiami papildomi specialistų etatai mokyklose. Vienas etatas liks dabartinio etato steigimo pagrindas, o kitas etatas dėl naujų funkcijų. Vėliau pasakyta, deja, lėšų nebelieka ir naujų etatų nebus. O funkcijos lieka ir tų funkcijų yra labai daug. Taigi aš galiu drąsiai sakyti, kad ir tų 16 minučių per savaitę vienam vaikui nebeliks.“

Tiesioginio darbo su specialiųjų ugdymo vaikais funkcijas perims mokytojai ir mokytojų padėjėjai

D. Gudienė pastebi, kad trūksta specialistų. Daug jų išeina iš mokyklų į privačias veiklas, kadangi keičiant darbo sąlygas, tikrai buvo padaryta esminių klaidų.

Taip pat ji atkreipia dėmesį, jog planuojama, kad dalį specialistų funkcijų – tai  būtent tiesioginis darbas su vaikais – perims mokytojai ir mokytojų padėjėjai. ,,Aš tikrai negaliu įsivaizduoti, kaip, pavyzdžiui,  pradinių klasių mokytojas, pamokose dirbdamas su 24 vaikais, kurių tarpe dabar jau penktadalis turi specialiųjų ugdymosi  poreikių ir iki 3 vaikų yra didelių  ar labai didelių ugdymosi poreikių, kartu taisys ir kalbos sutrikimus. Aš to tikrai neįsivaizduoju, kaip ir neįsivaizduoju, kad tai darys mokytojo padėjėjas“, – sako D. Gudienė.

,,Kaip pradinių klasių mokytojas, pamokose dirbdamas su 24 vaikais, kurių tarpe  penktadalis turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir iki 3 vaikų yra didelių  ar labai didelių ugdymosi poreikių, kartu taisys ir kalbos sutrikimus?”

Labiausiai suklusti turėtų mokinių tėvai

D. Gudienės manymu, labiausiai turi suklusti mokinių tėvai, kadangi jie tikrai bus priversti pagalbos ieškoti pas privačiai dirbančius specialistus, jeigu norės vaiko pažangos. O galbūt to ir siekiama?

,,Jeigu siekiama kiekvieno vaiko pažangos ir kad įtraukusis ugdymas būtų sėkmingas, būtina užtikrinti, kad reikalinga pagalba ateitų paskui vaiką, paskui mokinį.”

Naujos nustatytos funkcijos specialistams yra labai neaiškios

LŠDPS specialiųjų pedagogų centro pirmininkė pastebi, jog naujos nustatytos funkcijos specialistams yra labai neaiškios, todėl jas būtina paaiškinti, kad visi suprastų, ką turės daryti: ,,Kiek žinau, yra rengiami ir kitų dokumentų projektai. Juos tikriausiai reikia teikti kartu, kad visi suprastų, kas dar bus keičiama. Tada gal bus suprantama, kokios tai yra funkcijos.“

Nesuprantamas reikalavimas švietimo pagalbos specialistams baigti nacionalinę kvalifikacijos tobulinimo programą įtraukia švietime tema

Pasak jos, švietimo pagalbos specialistams nesuprantamas reikalavimas jiems baigti nacionalinę kvalifikacijos tobulinimo programą įtraukia švietime tema per dvejus metus nuo darbo pradžios.

 ,,Kokie čia mokymai? Dauguma mūsų dirbame daugiau nei dvejus metus ir daugiau nei 20 metų. Mes esame išklausė daugybę mokymų. Mes dirbame šį darbą, išmanome šitą darbą, mes turime reikalingą išsilavinimą, reikalingą kvalifikaciją. Tai ar dar mums reikalingi kažkokie bendri mokymai, kurie paprastai yra skiriami visuomenei, kurių kokybė, atleiskite, yra labai abejotina. Paprasčiausiai būna sugaištas laikas it išmesti pinigai.

Spaudos konferencijos akimirka

Tačiau mums reikia mokymų, kurie skirti specialistams, kaip, pavyzdžiui,  dirbti su vyresniais autistiškais vaikais, nes dabar visi mokymai yra tik apie ikimokyklinio amžiaus  vaikus, bet nėra apie vyresnius vaikus, kaip dirbti su Asbergerio sindromą turinčiais jaunuoliais arba kaip dirbti su elgesio sutrikimų turinčiais vyresniais vaikais. Ir visi šie  mokymai turėtų būti nemokami, ir  kad būtų pakankamai vietų (kad pakliūtų visi ir galėtų išgirsti). Dabar situacija tokia –  paskelbus informaciją apie gerus mokymus, vietų juose jau nebūna“, – pastebi logopedė.  

Pasak D. Gudienės, jeigu siekiama kiekvieno vaiko pažangos ir kad įtraukusis ugdymas būtų sėkmingas, būtina užtikrinti, kad reikalinga pagalba ateitų paskui vaiką, paskui mokinį.

D. Gudienės pranešimo Seimo spaudos konferencijoje galite klausytis  čia (38:04 – 46: 15).

Daugiau LŠDPS specialiųjų pedagogų centro pirmininkės D. Gudienės pasisakymų apie įtraukųjį ugdymą:

-2022-11-30 Seimo narės V.Targamadzės rengiamoje spaudos konferencijoje „Įtraukusis ugdymas: kur link?“

-2022-12-09 LRT radijo laidoje „LRT radijo ringas“ tema „Ar pasiteisins įtraukusis ugdymas? 

LŠDPS informacija