LŠDPS pirmininko pavaduotoja E. Leiputė –Stundžienė: ,,Švietimo pagalbos specialistų darbas taps dar nepatrauklesnis dėl švietimo pagalbos aprašų projektuose numatomų pokyčių“

2023-04-02

Švietimo bendruomenėje dar labiau kyla nerimas dėl  valdančiųjų vykdomo švietimo savalaikės ir kokybiškos pagalbos teikimo vaikams.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra pateikusi visuomenės pastaboms iki balandžio 7 d.  atnaujintus socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimo tvarkų aprašų projektus ir reikalavimų specialiojo pedagogo, logopedo, tiflopedagogo, surdopedagogo ir socialinio pedagogo kvalifikacijai aprašo projektą.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininko pavaduotojos Erikos Leiputės- Stundžienės teigimu, šie švietimo pagalbos projektai akivaizdžiai padidina  švietimo pagalbos darbų apimtį ir kartu sumažina galimybes gauti vaikams reikalingą švietimo pagalbą – dėl tokių darbo sąlygų darbuotojų švietimo pagalbos srityje dar labiau trūks, o ši profesija taps dar nepopuliaresnė.  

,,Švietimo pagalbos specialistų darbas yra nepatrauklus dėl jo nedidelio darbo užmokesčio ir per sudėtingų darbo funkcijų.“

LŠDPS pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė atkreipia dėmesį dėl apskritai šiuo metu Lietuvoje esančios švietimo pagalbos specialistų padėties. ,,Nagrinėdama statistiką aptikau labai įdomius duomenis, kad 2022 metais  71 švietimo įstaiga Lietuvoje neturėjo nei vieno švietimo pagalbos specialisto. Tai reiškia, jog  tos mokyklos neturėjo ne tik logopedo, specialaus pedagogo ar socialinio pedagogo, bet neturėjo  ir psichologo. Dar įdomesni skaičiai rodo, kad net 31 švietimo įstaiga, neturėjusių švietimo pagalbos specialistų – didžiųjų miestų mokyklos (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kauno rajono). Vadinasi, didelis švietimo specialistų trūkumas yra ir  didžiosiose savivaldybėse.  Tai reiškia, kad švietimo pagalbos specialistų darbas yra nepatrauklus dėl jo nedidelio darbo užmokesčio ir per sudėtingų darbo funkcijų“, –  sakė E. Leiputė – Stundžienė pranešime 2023-03-22 Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ spaudos konferencijoje „Švietimo, mokslo ir sporto ministerija užsimojo mažinti pagalbą vaikams“.

Seimo spaudos konferencijos akimirka

E. Leiputė–Stundžienė mini keletą neigiamų atnaujinamų švietimo pagalbos projektų aspektų.

Atnaujintuose socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimo tvarkų aprašų projektuose absoliučiai visiems specialistams yra didinamas vaikų skaičius etatui. ,,Jeigu iki šiandien galiojančiuose teisės aktuose galėjo būti steigiamas socialinio pedagogo, psichologo etatas esant iki 400 vaikų, specialiųjų pedagogų iki 27, o logopedų iki 50.   Tuo tarpu projekte tokių skaičių nebelieka – lieka  400 vaikų, 27 vaikai ir 50 vaikų. Tai reiškia, jog švietimo ministerija bando trūkstamų specialistų problemą išspręsti didindama  vaikų skaičiui vienam etatui.

,,Švietimo ministerija bando trūkstamų specialistų problemą išspręsti didindama  vaikų skaičiui vienam etatui.”

Pasak E. Leiputės-Stundžienės, pagal aprašų projektus savivaldybėms –  švietimo pagalbos steigėjams švietimo įstaigose  – apribojamos galimybės pagal šiuos aprašus formuoti  švietimo pagalbos etatus.

E. Leiputė-Stundžienė

Taip pat LŠDPS pirmininko pavaduotoja akcentuoja, jog ir didelių ir labai didelių specialių poreikių turintys vaikai  pagalbos gaus  gerokai mažiau, todėl kad jie nebus skaičiuojami kaip du.

E.Leiputė – Stundžienę kaip darbuotojų atstovę neramina viename iš aprašų pateikiamos švietimo pagalbos specialistų funkcijos.

 ,,Mane stebina tokia funkcija, kuri atsiranda visiškai papildomai ir, mano galva, visiškai nesuprantama – atvejo vadyba. <…> Kaip logopedas, specialusis pedagogas, tiek socialinis pedagogas, psichologas galėtų būti atvejo vadybininku, jei atvejo vadybininkas pagal vaikų teisės pagrindų  įstatymą gali būti tik asmuo, kuris baigė socialinį darbą, arba socialinis pedagogas, turintis patirties darbe su šeimomis ir savanorystės praktikos.  Švietimo pagalbos specialistai tikrai negalėtų atlikti tų funkcijų, kurios pagal jų išsilavinimą negali būti priskirtos – švietimo pagalbos specialistų, ypatingai logopedų ir specialiųjų pedagogų funkcija yra padėti vaikams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, bet tikrai nebūti atvejo vadybininkais.

,,Švietimo pagalbos specialistų, ypatingai logopedų ir specialiųjų pedagogų funkcija yra padėti vaikams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, bet tikrai nebūti atvejo vadybininkais.”

Taigi trumpai paskaičiavus funkcijas,  socialinio pedagogo  funkcijos yra devynios,  kurios priskiriamos prie kontaktinio darbo. Jei dar priskiriama atvejo vadybininko, pagal įstatymą turinčio devynias funkcijas,  funkcija,  tai matome, kiek  dar papildomų funkcijų priskiriama švietimo pagalbos specialistui“, – sako E. Leiputė–Stundžienė.

Seimo spaudos konferencijos transliacijos įrašą  galite  rasti čia

Daugiau apie  įtraukųjį ugdymą skaitykite čia