LŠDPS kreipimasis į mokytojus dėl antrosios streikų bangos

2023-11-06

Gerbiami švietimo sistemos darbuotojai,

Kaip žinia, spalio 12 d. streikas perėjo į pasyviąją fazę, taip leidžiant politikams detaliau išanalizuoti susidariusią situaciją ir priimti tinkamus sprendimus. Deja, Švietimo ir mokslo komitetas nepalaikė LŠDPS kompromisinio siūlymo nuo kitų metų didinti atlyginimus mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams 15+15%,  o Seimo dauguma nepalaikė siūlomos rezoliucijos „Dėl švietimo darbuotojų darbo užmokesčio, derybų dėl mokytojų streikų užbaigimo ir atlyginimo streikuotojams užtikrinimo.” Tiesa, ŠMK prireikė pirmininko A. Žukausko lemiamo sprendimo, nes balsai pasiskirstė po lygiai, Seime pritrūko 4 balsų. Tai rodo, kad vyksta atkakli kova ir dalis politikų abejoja dėl sprendimų.

ŠMSM oficialiai ir toliau siūlo sąlygas, dėl kurių jau susitarė ir pasirašė 4 švietimo darbuotojus vienijančios profesinės organizacijos. Tai kaip vieną iš svariausių argumentų netenkinti reikalavimų pateikia ir Seimo valdantieji: I. Šimonytė, J. Šiugždinienė, J. Sejonienė ir kiti. Svarstant rezoliuciją I. Šimonytė teigė: ,,Bet kas mane labiausiai stebina, kad jūs visomis šitomis iniciatyvomis nurašote tas profesines sąjungas, kurių yra dauguma ir kurių narių yra dauguma, kurios vis dėlto ėjo tartis, diskutavo, ieškojo sprendimų, kurios taip pat atstovauja mokytojus, kurios taip pat turi savo narius, kurioms jūs dabar tarsi bandote pasakyti, kad jos yra nereikšmingos, jų susitarimai yra kas čia, kolaboravimas su valdžia? <…>“

Reaguodami į tas politikų abejones ir išsakytus siūlymus norime kreiptis ir į LŠDPS narius, ir į švietimo darbuotojus tų profesinių organizacijų, kurių pirmininkai (E. Milešinas,  A. Kindurienė, S. Vaitkevičius, K. Juknis) susitarė dėl sąlygų gerinimo, ir į tuos, kurie nepriklauso jokioms profesinėms organizacijoms. Ar tikrai pritariate, kad keliant algas taip, kaip siūloma sutartyje, bus pasiektas 130 VDU, o aukštųjų mokyklų darbuotojams 150 VDU, nes dabar, pasak ŠMSM, vidutinis darbo užmokestis į rankas siekia 1407 eurus? Ar tikrai atsakomybės dėl klasių dydžių perkėlimas savivaldybėms nepriimant strateginių ilgalaikių įsipareigojimų  yra problemos sprendimas gerinant darbo sąlygas mokytojams ir ugdymo kokybę mokiniams? Ar tikrai suplanuoti ir atlikti analizę, pateikti pasiūlymus – tai tos formuluotės, kurios po 5 metų nesėkmių įpareigotų ministeriją sutvarkyti etatinio darbo apmokėjimo sistemą? Ar tikrai atsakomybės dėl sklandaus įtraukiojo ugdymo perkėlimas savivaldybėms padės išspręsti besikaupiančias su tuo susijusias  problemas? Ar tikrai racionaliai ir nuosekliai naudojamos švietimo poreikiams ir pokyčiams skirtos lėšos? Jeigu bent į dalį šitų klausimų atsakėte ,,NE“,  siūlome lapkričio 22 d., prieš svarstant biudžetą Seime, vėl grįžti į aktyvųjį streiką arba tiesiog prisijungti prie jo. Taip galėtume politikams parodyti, kad švietimo bendruomenės netenkina dabar esančios ir siūlomos sąlygos, nes jos nesprendžia ilgalaikių problemų.

Kviečiame visus šalies ugdymo įstaigų darbuotojus apsispręsti, ar jums tinka ŠMSM veikla ir vykdomos reformos. Ar tikite, kad jos gerina darbo sąlygas ir yra svarbios ilgalaikėje perspektyvoje? Jeigu ne, nuo lapkričio 22 d. atsiranda galimybė išsakyti savo asmeninę poziciją  prisijungiant prie streiko.  Kai mes visi kartu išsakysime savo poziciją, politikai bus priversti ją išgirsti.

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas
LŠDPS pirmininko pavaduotojos Erika Leiputė-Stundžienė, Jurgita Kiškienė, Lilija Bručkienė