LŠDPS kreipėsi į opozicines partijas siūlydama ieškoti sutarimo dėl iškeltų LŠDPS reikalavimų

2024-02-02

Vasario 2 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga  kreipėsi į opozicines partijas: Darbo partiją, Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“, Lietuvos socialdemokratų partiją,  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą –   siūlydama ieškoti  sutarimo dėl iškeltų LŠDPS reikalavimų. Tokį sprendimą išvakarėse priėmė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos prezidiumas.

Vienas iš atraminių valstybės garantų – švietimas – šiuo metu išgyvena didžiulę krizę. Ir nors Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijuoja vieną pertvarką po kitos, o partijų, Vyriausybės programose deklaruojamas švietimo prioritetas, akivaizdu – pasirinktas kelias nepakankamas, kad padėtis gerėtų. Tam įtakos turi ir politinė valdančiosios daugumos pozicija, susijusi labiau su deklaratyviais nei realiais žingsniais tam, kad būtų sprendžiamos įsisenėjusios problemos. LŠDPS, įvertinusi tiek trejų metų bendradarbiavimo su ŠMSM politinio pasitikėjimo vadovais ir politikais patirtis, tiek ir susiklosčiusią situaciją švietimo sektoriuje, konstatuoja, kad esamais sprendimais neužtikrinamas proceso sklandumas, neatsižvelgiama į ilgalaikes problemas ir kintančią situaciją.

Lietuvos parlamentinės opozicinės partijos moraliai streiko metu palaikė iškeltus reikalavimus: pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą didinti 10 proc. ir metinės infliacijos dydžiu, kad realios (o ne nominalios) darbuotojų pajamos augtų 10 proc.; klasių dydžiai turi būti mažinami juos pritaikant naujos generacijos mokiniams; turi būti pereita prie švietimo darbuotojų darbo krūvio skaičiavimo metodikos ne metinėmis, o savaitinėmis valandomis, o mokytojo etatu laikyti darbo normą, kai nustatoma iki 18 savaitinių kontaktinių valandų.

Todėl Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga kviečia opozicines partijas susitikti ir ieškoti  sutarimo dėl iškeltų LŠDPS reikalavimų.

LŠDPS inf.