Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitinė-rinkiminė konferencija

2022-07-07

Birželio 29 d. Kaišiadorių V. Giržado progimnazijoje vyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (KŠDPS)  ataskaitinė-rinkiminė konferencija.

Kaišiadorių r. ataskaitinė-rinkiminė konferencija (Nuotr.aut. L. Kmeliauskienė)

Joje, be organizacijose išrinktų delegatų, dalyvavo Kaišiadorių rajono meras Vytenis Tomkus,  Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkas Andrius Navickas, pirmininko pavaduotoja ir teisininkė Erika Leiputė-Stundžienė, Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkė Jurgita Kiškienė.

Konferencijos svečiai (Nuotr.aut. L. Kmeliauskienė)

KŠDPS pirmininkas Vytautas Silvanavičius pristatė veiklos ataskaitą už 2018 -2022 metus.

Pranešimo pradžioje jis pasidžiaugė, jog nepaisant sudėtingo pandeminio laikotarpio, kai profsąjunginę veiklą vykdyti buvo gerokai sudėtingiau, profsąjungos narių gretos augo.

,,Mūsų veiklos kokybę ataskaitiniu laikotarpiu geriausiai apibūdina profesinės sąjungos narių skaičiaus padidėjimas 20 procentų. Susivienijimas pasipildė  dviem pirminėmis organizacijomis (buvo atkurta Rumšiškių A. Baranausko gimnazijos profesinė organizacija ir įkurta Kaišiadorių l/d „Spindulys“ profesinė organizacija), itin pagausėjo profesinės sąjungos narių skaičius V. Giržado progimnazijos, Kaišiadorių l/d  „Žvaigždutė“ organizacijose. Tad dabar susivienijimą sudaro 11 pirminių  organizacijų, taip pat turime pavienių narių kitose švietimo įstaigose. Manau, kad profesinės sąjungos narių gausėjimas reiškia, kad mūsų veikla reikalinga švietimo darbuotojams ir kad švietime yra nemažai spręstinų  problemų“, – kalbėjo Kaišiadorių rajono susivienijimo pirmininkas.

Kaišiadorių r. susivienijimo pirmininkas V. Silvanavičius (Nuotr.aut. L. Kmeliauskienė)

V. Silvanavičius akcentavo, jog KŠDPS veikla vykdoma trimis lygmenimis: ,,Šalies mastu – aktyviai dalyvaujame LŠDPS veikloje, savivaldybės lygmenyje – vystome socialinį dialogą su savivaldybės administracija, meru, Švietimo įstaigų vadovų asociacija ir įstaigų lygmenyje – sprendžiame aktualiausius darbo santykių klausimus švietimo įstaigose“.

V. Silvanavičius aptarė svarbiausias profsąjungos veiklas per ataskaitinius metus, iškėlė esančias problemas bei sprendimų reikalaujančius svarbiausius klausimus.

KŠDPS pirmininkas priminė, jog 2018 metais mokytojai patyrė daugybę iššūkių.

,,Dėl ydingo naujojo  etatinio  mokytojų darbo apmokėjimo modelio šalyje prasidėjo  LŠDPS organizuotos mokytojų protesto akcijos: piketai, mitingai, mokytojų suvažiavimas mokytojų namuose Vilniuje. Šiose  visose protesto  akcijose aktyviai dalyvaudavo gausus būrys mūsų rajono mokytojų.

Tuometinei  LR vyriausybei neįsiklausius į mokytojų reikalavimus  buvo pereita prie kraštutinės protesto formos – streiko: iš pradžių įspėjamojo, o po to ir neterminuoto, kuris truko apie mėnesį. Streike dalyvavo beveik visos Kaišiadorių rajono švietimo įstaigos, kuriose buvo  profesinės organizacijos. Gausiausias streikuojančiųjų skaičius ir ilgiausiais streikavo didžiausiose įstaigose: Kaišiadorių V.Giržado progimnazijoje, A.Brazausko gimnazijoje bei Žiežmarių gimnazijoje. Streikas pareikalavo iš mokytojų ne tik dvasinių jėgų, psichologinės įtampos, bet ir materialinių praradimų. Virš 40 tūkst. eurų teko skirti pašalpoms kompensuojant streikavusiems mokytojams prarastą  jų darbo užmokestį. Ačiū Jums, kolegos, už parodytą pilietiškumą ir ištvermę ginant savo teises“, – kalbėjo V. Silvanavičius.

Pirmininko V. Silvanavičiaus veiklos ataskaita (Nuotr.aut. L. Kmeliauskienė)

Susivienijimo pirmininkas išvardino,   kas buvo pasiekta streikuojant: ,,Pirmiausia buvo šiek tiek patobulintas mokytojų  etatinis darbo apmokėjimo modelis, nors  esminės ydos liko. Antra, prasidėjo derybos su mumis dėl švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties ir šiemet su naująja Vyriausybe ji pasirašyta. Joje numatomas kasmetinis pareiginės algos koeficiento didinimas bei tik profesinės sąjungos nariams suteikiamos papildomos socialinės garantijos: 3 papildomos atostogų dienos, 5 dienos sveikatos gerinimui, 3 dienos pedagoginiams darbuotojams saviugdai.“

Taip pat V. Silvanavičius kalbėjo apie socialinį dialogą su savivaldybės administracija, kuris vyko tiek trišalėje švietimo taryboje, kurią sudaro Kaišiadorių savivaldybės administracijos, mokyklų vadovų asociacijos ir švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovai, tiek  ir individualiai aptariant iškilusias problemas su savivaldybės administracijos darbuotojais ir meru.

Akimirka iš konferencijos: pirmininkauja (prie staliuko) Gintarė Markevičienė ir balsų skaičiavimo komisija

V. Silvanavičius apgailestavo, jog šioje kadencijoje trišalės švietimo tarybos veikla buvo nereguliari ir posėdžius dažniausiai inicijuodavo profesinė sąjunga. Vis tik jis pabrėžė, jog švietimo trišalėje   taryboje profsąjungos iniciatyva  buvo svarstomi mokytojams aktualūs klausimai, kaip antai sveikatos gerinimui dienų skyrimas  ne tik moksleivių atostogų metu, darbdavio socialinės paramos – pašalpos skyrimas artimojo netekties ar sunkios ligos atveju, daugelio įstaigų vadovų delsimas paskirstyti mokytojams lėšas, skirtas įsigyti kanceliarinių prekių bei kita.

Individualiai aptariant iškilusias problemas su savivaldybės administracijos darbuotojais ir meru, išspręsti klausimai dėl  mokinių testavimo pandemijos metu (buvo verčiami tai daryti mokytojai, bet operatyviai  buvo nurodyta, kad tai turi atlikti  visuomenės sveikatos biuro darbuotojai), dėl A.Brazausko gimnazijos mokytojams galimybės skiepijantis pasirinkti norimą vakciną, ikimokyklinių įstaigų mokytojų padėjėjų minimalių koeficientų padidinimo.

Akimirka iš konferencijos 

 Ataskaitoje KŠDPS pirmininkas iškėlė aktualius klausimus dėl glaudesnio  bendradarbiavimo tarp savivaldybės administracijos, mero ir profesinių sąjungų sprendžiant švietimo įstaigų vadovų vadybos problemas, transporto išlaidų mokytojams kompensavimo, pasirašant kolektyvines sutartis.

Baigdamas pristatyti veiklos ataskaitą pirmininkas V. Silvanavičius padėkojo už nuoširdų darbą visai savo komandai – Pirmininkų tarybai, be kurios nebūtų atlikta tiek daug darbų: Gintarei Markevičienei – Rumšiškių A. Baranausko gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkei, Aušrai Černiauskienei – Kaišiadorių V.Giržado progimnazijos profesinės organizacijos pirmininkei, Janinai Kuliešienei- Kaišiadorių A.Brazausko gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkei, Loretai Kuktienei- Žaslių pagrindinės mokyklos profesinės organizacijos pirmininkei, Rasai Čėsnienei-Kaišiadorių l/d „Spindulys“ profesinės organizacijos pirmininkei, Janinai Bataitienei-Kaišiadorių l/d „Žvaigždutė“ profesinės organizacijos pirmininkei, Daivai Pilkienei – Kaišiadorių meno mokyklos profesinės organizacijos pirmininkei Irmai Nalivaikienei – Kruonio gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkei, Andriui Jankauskui – Kaišiadorių r. Švietimo ir sporto paslaugų centro profesinės organizacijos pirmininkui, Orintai Jarunavičienei- Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos profesinės organizacijos pirmininkei.

Revizijos komisijos pirmininkė Jūratė Skarakodienė pristatė finansinę ataskaitą.

Revizijos komisijos pirmininkė J. Skarakodienė

Profsąjungos pirminių organizacijų veiklas, problemas bei patirtus iššūkius per pastaruosius ketverius metus aptarė ir įvertino aktyvios profsąjungos narės: didžiausią profesinės sąjungos narių skaičių turinti Kaišiadorių V. Giržado progimnazijos profesinės organizacijos pirmininkė Aušra Černiauskienė, Kaišiadorių A.Brazausko gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkė Janina Kuliešienė, Kaišiadorių l/d „Spindulys“ profesinės organizacijos pirmininkė Rasa Čėsnienė, Kaišiadorių l/d „Žvaigždutė“ profesinės organizacijos pirmininkė Janina Bataitienė.

R. Čėsnienė

J. Bataitienė

J. Kuliešienė

LŠDPS pirmininko pavaduotoja ir teisininkė Erika Leiputė-Stundžienė išsamiai pristatė Nacionalinės Kolektyvinės sutarties ir Šakos kolektyvinės sutarties nuostatas, suteikiančias papildomų socialinių garantijų profesinės sąjungos nariams. Taip pat supažindino konferencijos dalyvius su dar viena nerimą keliančia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo reforma –  Pedagogų karjeros modelio projektu.

LŠDPS pirmininko pavaduotoja ir teisininkė Erika Leiputė-Stundžienė (Nuotr.aut. L. Kmeliauskienė)

Konferencijoje pasisakė Kaišiadorių rajono meras. Jis pasveikino konferencijos dalyvius su sėkmingai pasibaigusiais nelengvais mokslo metais,  prasidedančiomis atostogomis,  pasidžiaugė profesinės sąjungos aktyvumu ir  puikiu bendradarbiavimu bei   pažadėjo toliau  bendradarbiauti ir spręsti aktualius mokytojams klausimus.

Kaišiadorių r. meras V. Tomkus 

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas taip  pasidžiaugė aktyvia LŠDPS Kaišiadorių rajono Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos veikla. ,,Jūsų aktyvumas džiugina. Džiugina ir mero požiūris į jus – tuo pačiu tai yra jūsų veiklos įvertinimas ir pripažinimas. Mokytojų pasitikėjimas profsąjunga ir narystės augimas tą irgi rodo. Jūs einate teisinga kryptimi ir atliekate darbus tokius, kurie atliepia mokytojų poreikius. Aktyvumas visada pakeičia situaciją, o ateityje irgi laukia dideli darbai“, – sakydamas sveikinimo kalbą sakė A. Navickas.

LŠDPS pirmininkas A. Navickas 

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas atskirai padėkojo patiems aktyviausiems profsąjungos nariams, įteikdamas padėkos raštus Kaišiadorių V. Giržado progimnazijos profesinės organizacijos pirmininkei Aušrai Černiauskienei ir Kaišiadorių l/d „Žvaigždutė“ profesinės organizacijos pirmininkei Janinai Bataitienei  bei  KŠDPS pirmininkui Vytautui Silvanavičiui.

Padėka A. Černiauskienei (Nuotr.aut. L. Kmeliauskienė)

Padėka J. Bataitienei (Nuotr.aut. L. Kmeliauskienė)

Padėka Kaišiadorių r. susiv. pirmininkui V. Silvanavičiui (Nuotr.aut. L. Kmeliauskienė)

Konferencijos metu aptarta ir primta streikų fondo sudarymo bei lėšų naudojimo tvarka, išrinkti delegatai į LŠDPS suvažiavimą. Išrinkta Revizijos komisija.

LŠDPS Kaišiadorių rajono susivienijimo pirmininku dar vienai trejų metų kadencijai perrinktas Vytautas Silvanavičius. Konferencijos dalyviai pasveikino Susivienijimo  pirmininką, sveikinimo žodį tarė ir Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkė Jurgita Kiškienė.

Vilniaus m. susiv.pirmininkė J. Kiškienė (Nuotr.aut. L. Kmeliauskienė)

Susivienijimo pirmininkas Vytautas Silvanavičius padėkojo visiems už pasitikėjimą, pagalbą ir bendradarbiavimą.

Daugiau nuotraukų rasite galerijoje.

Kaišiadorių rajono susivienijimo ataskaitinė – rinkiminė konferencija

LŠDPS informacija