LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimo Pirmininkų tarybos posėdis

2020-01-21

alt

 

Š. m. sausio 14 dieną įvyko LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimo (VMS) Pirmininkų tarybos posėdis.

LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkė J. Kiškienė pristatė dviejų mėnesių veiklas po įvykusios susivienijimo konferencijos:  pasidžiaugta augančiomis  Vilniaus miesto profsąjungos gretomis, registrų centre įregistruoti  VMS  profsąjungos pirmininkai, aktyviai dalyvauta Lietuvos mokytojų suvažiavime, ŠMSM darbo grupės etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti  posėdžiuose, VMS komiteto susitikime,  Viešojo sektoriaus dėl  strategijos kūrimo (2020-2030 m.) antrajame susitikime,  Pirmininkų tarybos posėdyje, susitikime su profesinio mokymo centru „Žirmūnai“, susitikime savivaldybėje „ Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų problemų‘‘, aktyviai bendrauta ir bendraujama su profesinės sąjungos nariais jiems rūpimais klausimais.

Posėdyje taip pat  aptartos ir patvirtintos LŠDPS Vilniaus  miesto susivienijimo   tolimesnės veiklos gairės: pirmininkės bendravimas 24/7, vykimas į įstaigas pagal poreikį („gyvą“grafiką), bendradarbiavimas tarp švietimo įstaigų („gyvas“grafikas), anketavimas/ balsavimas, reguliarūs komiteto susirinkimai, Švietimo darbuotojų grupė bendravimui su žiniasklaida, tradicinė Vilniaus miesto mokytojų sueiga, dalyvavimas kasmetiniuose LŠDPS mokymuose, Vilniaus miesto susivienijimo veiklos viešinimas  LŠDPS tinklalapyje ir Facebook, informacijos kaupimas bendroje LŠDPS dokumentų sistemoje, finansinio stabilumo didinimas, „kilnojama“ diskusija ir kita.

LŠDPS pirmininkas A. Navickas pristatė Darbo grupės etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti veiklas ir siūlymus. Nutarta laikytis bendros LŠDPS pozicijos dėl  tolimesnės darbo grupės etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti veiklų ir siūlymų.

Aptarti ir kiti svarbūs klausimai. 

 

LŠDPS VMS informacija