LŠDPS Klaipėdos m. susivienijimo veikla

2024-03-21

 

Kovo 13 d. vyko nuotolinis LŠDPS Klaipėdos miesto susivienijimo pirmininkų tarybos
posėdis. Pirmininkė Laima Juknienė pristatė 2023 m. LŠDPS veiklą, informavo apie LŠDPS
nario mokestį ir narių skaičių susivienijimuose. Pasidžiaugta, kad Klaipėdos susivienijimas
vienija apie 1400 švietimo darbuotojų. Taip pat pirmininkė informavo apie 2023 metų streiko
patirtų nuostolių kompensavimą, pasidalino informacija apie 2022 m. 0,6 proc. GPM
profesinėms sąjungoms, apie apmokėjimą už egzaminų vykdymą, kurią paruošė LŠDPS
pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė.

Kadangi profesinės sąjungos atstovauja ir gina darbuotojų interesus santykiuose su
darbdaviais, tai švietimo įstaigų profsąjungos aktyvui bei eiliniam nariui būtina gerai žinoti LR
DK ir kitus įstatymus, žinoti kokias teises ir pareigas turi darbdavys su profesine sąjunga, tai
balandžio 12 d. planuojamas seminaras ,,Teisės aktai, reglamentuojantys darbo santykius ir
profesinių sąjungų veiklą.“

LŠDPS Klaipėdos miesto susivienijimas