LŠDPS traukiasi iš derybų ir rengiasi streikams

2015-11-13

Lapkričio 12 d. įvykusiame LŠDPS koordinavimo tarybos posėdyje nuspręsta trauktis iš derybų su Švietimo ir mokslo ministerija dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties bei su kitomis švietimo profesinėmis sąjungomis teikti reikalavimus Vyriausybei. Taip pat apsispręsta dalyvauti visų profesinių sąjungų inicijuojamame įspėjamajame dviejų valandų streike gruodžio 8 d.

LŠDPS pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius pristatė derybų dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties su Švietimo ir mokslo ministerija eigą ir konstatavo, jog derėtis toliau nėra prasmės. Jo teigimu, priimant sprendimus dažnai apsiribojama aptakiomis, nekonkrečiomis formuluotėmis, ministerijos derybininkai blokuoja svarbiausius mokytojams (pvz., tarifinių koeficientų atkūrimo, tolesnio atlyginimų didinimo ir kt.) profsąjungų pasiūlymus.

Stebėtojos teisėmis derybose dalyvaujanti  LŠDPS pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė paantrino LŠDPS derybininkui teigdama, jog šakos kolektyvinės sutarties projekte tėra tik deklaratyvios nuostatos, nėra nė vieno punkto, kuris gerintų pedagogų padėtį. Pasak jos, norint imtis drastiškų veiksmų, riekia nutraukti kolektyvines derybas.

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas kvietė apsispręsti, ar LŠDPS prisidės prie visų profsąjungų surengto kongreso nutarimų kelti reikalavimus valdžiai, o jų neįvykdžius – streikuoti. Jis apgailestavo, kad nebuvo pritarta jo siūlymui surengti bendrą visų profsąjungų koordinavimo tarybų susitikimą, kuriame būtų išklausytos visos nuomonės, suformuluoti reikalavimai bei pasidalinta streikavimo patirtimi.

LŠDPS koordinavimo taryba priėmė sprendimą, jog Švietimo ir mokslo ministerija bus informuojama apie tai, kad LŠDPS traukiasi iš derybų dėl šakos kolektyvinės sutarties.

Posėdyje dalyvavusi Vilniaus švietimo profesinės sąjungos pirmininkė Rūta Osipavičiūtė supažindino tarybos narius su jos organizacijos iškeltu siūlymu į reikalavimus įtraukti punktą, kad  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų etate nekontaktinių valandų skaičius būtų padidintas nuo 3 iki 6 val. per savaitę. A. Navickas informavo, jog šis pasiūlymas buvo palankiai sutiktas kolegų ir įtrauktas į profsąjungų reikalavimų dokumentą.

Visam šešių reikalavimų paketui LŠDPS koordinavimo taryba pritarė, taip pat priimtas nutarimas gruodžio 8 d. skelbti dviejų valandų įspėjamąjį streiką, kurio pradžia 8 val. bendrojo ugdymo mokyklose, o ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo ugdymo įstaigose – nuo įstaigų darbo pradžios. Esant reikalui, vietos streikų komitetai nustatys individualų streiko laiką.

Taryba taip pat nutarė formuoti streikų komitetus visais lygmenimis: įstaigos, susivienijimo ir LŠDPS. Į nacionalinį streiko komitetą, kurį sudarys šešių profesinių sąjungų atstovai, deleguotas LŠDPS pirmininkas.

Streikui be LŠDPS rengiasi Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, ir Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“.

LŠDPS inf.