LŠDPS tarėsi dėl darbo grupių sudarymo

2011-11-25

stipa-bruzas

Lapkričio 23 d. ŠMM ministras Gintaras Steponavičius ir LŠDPS pirmininkas Aleksas Bružas aptarė ministerijos ir socialinių partnerių darbo grupių sudarymo pagrindinius principus. A.Bružas pastebėjo, kad tarp Ministerijos ir Profsąjungų nėra nuolatinio ir stabilaus ryšio sprendžiant pedagogams svarbias problemas. Viena iš formų būtų darbo grupės, kurios kuruotų vieną ar kitą švietimo barą, pavyzdžiui Ikimokyklinį ugdymą ir jų darbuotojų klausimus. Pirmininkas ministrui išsakė profsąjungų, susijungusių į Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų profesinių sąjungų centrą (LŠSDPS Centras), pageidavimus, kad anksčiau sudarytos darbo grupės privalo tęsti darbą. Ministras G.Steponavičius neprieštaravo, kad darbo grupės tęstų pradėtus darbus. Tačiau jis norėtų žinoti, ką daryti su kitomis profsąjungomis, kurios nėra LŠSDPS Centro sudėtyje, bet pageidauja dirbti darbo grupėse.

Pirmininkas A.Bružas patikslino, kad tokia profsąjunga yra tik viena. LŠSDPS Centre šiuo klausimu buvo kalbėta ir jis neprieštarauja, kad anksčiau sudarytos darbo grupės ar naujai sudaromos pasipildytų naujais nariais. Centras mano, kad tokiu būdu spręsdami problemą išvengtume  bereikalingų konfliktų ir pasiektume geresnių rezultatų švietimiečių ir pedagogų labui.

Vėliau A.Bružas susitiko su Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktoriumi Alvydu Puodžiuku ir suderino kokios konkrečios darbo grupės turėtų tęsti savo darbą ir kokių reikėtų naujų. Sutarta nedelsti ir kuo greičiau sprendimus įforminti įsakymu.

LSDPS_logas-tikras