LŠDPS susitikimas ŠMM dėl „darbo aprašo”

2011-03-31

bacys

Kovo 29 d. LŠDPS pirmininkas A.Bružas, pirmininko pavaduotojas A.Navickas LŠDPS Vilniaus m. susivienijimo pirmininkas G.Skapas, LŠDPS Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų centro pirmininkė I.Peciukonienė susitiko su Švietimo ir mokslo ministerijos viceministru V.Baciu ir kitais atsakingais darbuotojais.

 

Didžiajai daliai darbo apmokėjimo aprašo punktų, dėl kurių profsąjunga sutarė š.m. 17 d. su Lietuvos mokyklų vadovų asociacija, pritarė ir ministerijos atsakingi darbuotojai. Artimiausiu metu numatyta susitikti su ŠMM ministru G.Steponavičiumi ir suderinti Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patobulintą variantą.

Švietimo įstatymas priimtas ir po to kai pasirašys šalies Prezidentė, jis įsigalios. Įstatymo pakeitimo , svarstymo Seime metu LŠDPS davė savo siūlymus į švietimo įstatymą ir stengėsi kontroliuoti, kad pasiūlymai būtų priimti.

Dabar atėjo metas poįstatyminių aktų rengimui t.y. kaip bus įgyvendinami naujojo švietimo įstatymo kai kurie straipsniai. Susitikime su ŠMM atstovais ir buvo tariamasi, kaip bus derinama darbo grupėse rengiant poįstatyminius aktus. Darbo grupė siūlymams dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo tvarkos tobulinimo jau yra parengusi projektą poįstatyminio akto. Sutarta, kad dabar Seimui priėmus švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą, pakoreguotą projektą svarstys profsąjungų ir ŠMM darbo grupė, o vėliau bus siunčiama derinti suinteresuotoms institucijoms ir teikiama Vyriausybei. Dėl rengimo kitų poįstatyminių aktų artimiausiu metu derinsime su ŠMM ministru.

Kadangi trys bendros profsąjungų ir Ministerijos atstovų darbo grupės baigė savo darbą, tai logiška jas pakeisti kitomis. LŠDPS darbo grupių sudėtis Švietimo ir mokslo ministerijai yra pateikta, o iš savo pusės ministerija parinks į tas grupes atitinkamus savo darbuotojus.

LSDPS_logas-tikras