LŠDPS palaiko aukštųjų mokyklų profsąjungas

2014-10-24

Spalio 24 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos delegacija dalyvavo prie Vyriausybės Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) surengtame pikete. LAMPSS siekia atkreipti visuomenės ir valdžios dėmesį į mokslo skurdinimo ir naikinimo politiką.

Pasak piketo organizatorių, susidaro paradoksali situacija, kai mokslinio bendradarbio ar lektoriaus vidutinis atlyginimas nuo sausio 1 d. bus beveik toks, kaip ir minimali mėnesio alga – 1050 litų.

Pikete laidotuvių muziką grojo pučiamųjų kvartetas, taip simbolizuodamas laidojamą Lietuvos mokslą.

LAMPSS reikalauja, kad valstybės institucijos ir politinės partijos laikytųsi socialinio dialogo principų ir tartųsi su profesinėmis sąjungomis svarbiausiais aukštojo mokslo klausimais; kad būtų atstatyti aukštųjų mokyklų atlyginimai į prieškrizinį lygį; įstatymais būtų numatytas profesinių sąjungų atstovavimas aukštųjų mokyklų valdyme; kad universitetams ir mokslinio tyrimo institutams būtų nustatytas pakankamas finansavimas, atitinkantis atliekamo darbo svarbą ir kompetenciją; kad su socialiniais partneriais būtų sudaryta programa, numatanti didinti švietimo ir mokslo finansavimą, siekiant iki 2020 m. atitikti ES komisijos, OECD bei UNESCO rekomenduojamą švietimo finansavimo lygį – ne mažiau 6 proc. nuo bendroj vidaus produkto.