LŠDPS JONIŠKIO RAJONO PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO ATASKAITINĖ – RINKIMINĖ KONFERENCIJA

2014-06-16

joniskisramune

Birželio 12 dieną įvyko  Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Joniškio rajono  profesinių sąjungų susivienijimo  (JRS) ataskaitinė – rinkiminė konferencija. Konferencijoje dalyvavo 22  delegatai iš trijų Joniškio rajono švietimo įstaigų. Į konferenciją atvyko ir LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.

Ataskaitą pateikė LŠDPS Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Ramunė  Stankaitienė. Ji pristatė, kad 2008 metų gegužės 19 dieną įsteigtas susivienijimas šiuo metu vienija 46–is  trijų mokyklų profsąjungos narius iš Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos, Joniškio Mato Slančiausko  progimnazijos ir Joniškio žemės ūkio mokyklos. Pirmininkė apžvelgė nuveiktus darbus, priminė, kad dalyvauta  visuose svarbiausiuose LŠDPS Šiaurės Rytų regiono posėdžiuose, mokytojų suvažiavime, buvo peržiūrėti ir  išsiųsti siūlymai dėl „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų“ ir „Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams  aprašo“. Nuolat vykdama į LŠDPS koordinacinės tarybos posėdžius, Ramunė Stankaitienė  JRS komitetui    perduoda pačias naujausias žinias.

2011-2014 metų laikotarpis buvo ramesnis, daugiausia problemų kilo Joniškio Mato  Slančiausko gimnazijoje, kuri 2012 m. tapo progimnazija. Mintimis apie minėtoje mokykloje tvyrančią įtampą  pasidalino profesinės sąjungos pirmininkė Laima Mitrulevičiūtė. Ji apgailestavo, kad vienos darbuotojos  paraginti labai daug mokytojų išstojo iš profesinės sąjungos. Iš 36 narių  liko 5 – pilietiškai brandžiausi.    Atsistatydino ir buvusi pirmininkė, kuri dėl dalyvavimo disputuose ir drąsaus nuomonės pasakymo patyrė asmeninės karjeros apribojimą.  Šiuo metu ugdymo įstaigoje  taip pat jaučiamas mokytojų perteklius.  Baigdama savo pasisakymą Laima Mitrulevičiūtė visiems palinkėjo pilietinės brandos, išsakė norą, kad visos Lietuvos pedagogų profsąjungos vienytųsi.

Joniškio žemės ūkio mokyklos profesinė sąjunga veikia žymiai aktyviau, kai pirmininke tapo  Ramutė Liucvaikienė. Pasisakydama konferencijoje ji teigė, kad po ilgų svarstymų maždaug prieš metus ŽŪM patvirtinta iš esmės koreguota Kolektyvinė sutartis. Akivaizdu, kad šioje mokykloje nelengva būti tarpininku tarp mokytojo ir mokyklos vadovo. Ramutė Liucvaikienė atskleidė dar vieną Lietuvos švietimo bėdą – palygino mokytojų atlyginimus bendrojo lavinimo ir profesinėse ugdymo įstaigose.  Šių  mokyklų mokytojai diskriminuojami, todėl bandoma ieškoti tiesos net siunčiant užklausas  į Lietuvos ŠMM.

andrius joniskisLŠDPS pirmininkas Andrius Navickas negailėjo padrąsinimo žodžių į konferenciją susirinkusiems  delegatams, pasidalino asmenine patirtimi, kaip spręsti mokykloje susiklostančias situacijas, apžvelgė švietimo  darbuotojų padėtį Lietuvoje. Priminė LŠDPS 2014-04-15 koordinavimo taryboje patvirtintus reikalavimus,  kurių įvykdymo siekiama iki šių metų rugsėjo 1 dienos. Teigė, kad mokytojai jau pavargo nuo politikos, postų  dalybų. Jie nori normalaus krūvio, atlyginimo, kad galėtų išlaikyti šeimą. Artimiausias ir svarbiausias įvykis  –    mitingas Vilniuje  2014 m. birželio 18 dieną. Kvietė aktyviai palaikyti kitų švietimo sistemoje veikiančių  profesinių sąjungų organizuojamą mitingą  ir jame dalyvauti.

Konferencijos pabaigoje buvo svarstoma, kas galėtų vadovauti Joniškio rajono profesinių  sąjungų susivienijimui. Balsavimas parodė, kad labiausiai pasitikima dabartine pirmininke Ramune Stankaitiene,  kuri tęs veiklą dar 3 metus.

 LŠDPS Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimo atstovė spaudai            

 Jūratė Armonavičienė