LŠDPS atstovauta mitinge prie Vyriausybės

2015-10-20

Spalio 16 d. prie Vyriausybės įvyko tautinių mažumų mitingas „Prieš neteisingą politiką socialinėje ir švietimo srityse”. Jame dalyvavo ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus rajono susivienijimo atstovai, o jo pirmininkė Svetlana Juodelienė (nuotr. pirma iš dešinės) mitinge pasakė kalbą. Ji, kartu su kitų organizacijų atstovais, mitingo dalyvių vardu Vyriausybės pirmajam kanclerio pavaduotojui Rimantui Vaitkui įteikė peticiją.

Mitinge buvo keliamos problemos, kurias Lietuvos švietimo sistemoje mato ir LŠDPS: prastos švietimo ugdymo įstaigų darbuotojų socialinės garantijos ir maži atlyginimai; netinkamas ugdymo finansavimas, dėl ko prastėja ugdymo kokybė; chaotiška ir socialinio teisingumo neužtikrinanti mokyklų tinklo pertvarka.

Pasak mitingo organizatorių į V. Kudirkos aikštę susirinko apie 4 tūkst. žmonių, tarp jų – moksleiviai, jų tėvai, švietimo, kultūros ir socialinių sričių darbuotojai.

S. Juodelienė kreipėsi į susirinkusiuosius atkreipdama dėmesį į Seime pradėtą svarstyti Socialinį modelį, kurį ji pavadino „asocialiu“: planuojama mažinti darbo užmokestį, supaprastinti atleidimo iš darbo, apkarpyti išeitines išmokas, sutrumpinti įspėjimo terminus, ilginti maksimalų darbo savaitės laiką, įteisinti terminuotas darbo sutartis.

Pasak kalbėtojos, apverktina ir švietimo būklė: „Per ilgametę profsąjunginę veiklą tiek patyrėm nepagarbos, tuščių pažadų, manipuliavimo skaičiais ir pinigais, atviro melo apie itin aukštus mokytojų atlyginimus, apie mažą mokinių skaičių, tenkantį vienam mokytojui, kuris, pasirodo, lyginant su ES šalimis, – net per didelis“, – ironizavo LŠDPS atstovė.

„Kas galėtų atsakyti mums: kada gi švietimas sulauks deramos pagarbos? Kada galėsime pakelti galvas ir pasakyti išdidžiai – aš mokytojas? Kada nustosime ubagauti ir kaip tos vargetos prašyti švietimui didesnio finansavimo?“, – retoriškai kalbos pabaigoje klausė S. Juodelienė.

Ji taip pat dalyvavo ir tą pačią dieną Seime vykusioje spaudos konferencijoje, kurioje buvo kalbama apie artėjantį mitingą.

LŠDPS išreiškė palaikymą protesto akcijos iniciatyvinės grupės keliamiems reikalavimams: užtikrinti švietimo darbuotojų darbo stabilumą, socialines garantijas, pakankamą mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų finansavimą bei atitinkamą apmokėjimą už darbą, ypač ikimokyklinių įstaigų bei kitų pedagoginių darbuotojų; taip pat numatyti finansavimą mokytojų, dirbančių su specialiųjų poreikių vaikais, padėjėjų etatams.

LŠDPS inf.