L. Dronišinec perrinkta dar vienai kadencijai

2013-11-15

Lapkričio 14 d. įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Ignalinos rajono susivienijimo ataskaitinė-rinkimų konferencija. Joje dalyvavęs LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas priminė ignaliniečiams dokumentus, kurie tarsi ir rodo, jog švietimas yra šalies prioritetinė sritis, tačiau analizuojant, kiek šiam „prioritetui“ skiriama finansų, toli gražu taip nėra. „Švietimui Lietuvoje skiriama mažiausiai  per pastaruosius dvidešimt metų“, – Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos bei Daugėliškio ir Vidiškių vidurinių mokyklų atstovams kalbėjo A. Navickas.

LŠDPS Visagino susivienijimo pirmininkė Zita Miškinytė-Mazūrienė papsakojo apie patirtį blokuojant mieste beatodairišką mokyklų tinklo pertvarką. „Susitelkus ir teismų pagalba pavyko išsaugoti mokyklą, kurioje dirbu”, – sakė ji.

LŠDPS Ignalinos rajono susivienijimo pirmininkė Loreta Dronišinec (nuotr.), pristatydama savo trejų metų kadencijos veiklos ir finansinę ataskaitą, pirmiausia priminė susirinkusiesiems dokumentus, reglamentuojančius profesinių sąjungų veiklą. 

Ji pabrėžė, kad Profesinių sąjungų įstatymas garantuoja profsąjungų veiklos laisvę. 

Anot  pirmininkės, profesinė sąjunga Česlovo Kudabos mokykloje įsikūrusi nuo mokyklos gyvavimo pradžios, tačiau anksčiau ji  atliko tik renginių organizavimo funkcijas. Įregistravus LŠDPS Ignalinos rajono susivienijimą profsąjungos funkcijos ėmė kisti: mokykloje buvo pasirašyta kolektyvinė sutartis (šiuo metu derinama jos naujoji redakcija),  imta tarpininkauti tarp darbdavių ir darbuotojų sprendžiant darbo organizavimo ir apmokėjimo klausimus.

altProfsąjungos komiteto iniciatyva buvo inicijuotas mokytojo padėjėjos statuso pakeitimas į antrojo mokytojo; darbuotojai nėjo nemokamų atostogų, pavyko išsaugoti atlyginimų koeficientų vidurkį; profesinė sąjunga taip pat ne kartą atstovavo darbuotojams sprendžiant darbo santykių, nuobaudų skyrimo atvejus.

Nuo 2010 metų profesinių sąjungų susivienijimui vadovaujanti L. Dronišinec vienbalsiai perrinkta dar vienai trejų metų kadencijai. Pirmininkės pavaduotoja Audronė Trapikienė taip pat neturėjo konkurentų, o profsąjungos aktyvas papildytas dar keliais aktyviais nariais.