Kviečiame į visos Lietuvos mokytojų suvažiavimą

2018-11-18

Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei, gerb. Ministrui Pirmininkui, gerb. Švietimo ir mokslo ministrei, gerb. Seimo nariams, visų, pedagoginius darbuotojus vienijančių, profesinių sąjungų nariams, visiems Lietuvos pedagogams

Maloniai kviečiame Jus į visos Lietuvos mokytojų suvažiavimą, kuris įvyks lapkričio 22 dieną, 15.30 val., Vilniaus mokytojų namų Didžiojoje salėje (Vilniaus 39).

Lapkričio 12 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) pradėjo tikrąjį streiką. Streiką rengti privertė valdžios nenoras derybų keliu spręsti problemų, kylančių dėl mokytojus žeminančios naujos darbo apmokėjimo sistemos. Ji buvo pradėta įgyvendinti chaotiškai ir tinkamai nepasirengus. Dėl šių priežasčių mokyklose jau trečias mėnuo tvyro chaosas ir nežinomybė, bendruomenės supriešintos, o visa tai žlugdo ugdymo procesą.

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) jau pripažino klaidas, bet derybas vilkina ir tik po dviejų savaičių nori jas pradėti. Taip elgdamasi ŠMM daro didelę žalą ugdymo procesui, o organizuodama ,,pažintines keliones“ į streikuojančias mokyklas ieško neesminių, pavienių problemų, nors visiems akivaizdu, kad jos sisteminės.

Vyriausybė, manipuliuodama įvairia statistika, klaidina visuomenę, kad mokytojų atlyginimai pakilo net 117 eurų. LŠDPS primena, kad ŠMM nuolat tvirtino, jog kelti mokytojų atlyginimus niekada nebuvo naujojo darbo apmokėjimo modelio tikslas, todėl darbo užmokesčio koeficientai nebuvo didinti, o išaugus darbo krūviui atlyginimai pakilo vos keliais eurais. Tokį „padidėjimą“ mokytojai vadina žeminančiu, todėl viešojoje erdvėje skleidžiama informacija apie neva ženkliai išaugusias algas tik dar aktyviau skatina mokyklas jungtis prie streiko.

Reikalavimus dėl netinkamai rengiamo naujojo darbo užmokesčio modelio LŠDPS iškėlė dar prieš metus įvykusiame Suvažiavime. Šių metų gegužės mėnesį LŠDPS surengė ir įspėjamąjį streiką, tačiau reforma vis tiek priimta buldozerio principu, neatsižvelgus į jokius argumentus.

LŠDPS nuo pat pradžių akcentavo reformos ydas, nes suvokė, kad ydinga reforma negali būti sklandžiai įgyvendinta. Deja, ŠMM nesiskubina keisti susidariusios padėties ir toliau pirštu baksnoja į savivaldybes, mokyklų vadovus ir pačius mokytojus, taip kenkdama, visų pirma, vaikams, kuriems nutrūksta ugdymo procesas.

LŠDPS reikalauja nedelsiant atsisakyti absurdiškos darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ir įdiegti etatinį modelį, kuriame vienam etatui sudaryti būtų skirta ne daugiu kaip 18 kontaktinių valandų ir 18 val., skirtų kitiems darbams atlikti, taip pat 20 proc. didinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus visiems pedagoginiams darbuotojams, o siekiant geresnės ugdymo kokybės mažinti vaikų skaičių ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklų klasėse.

,,Šiandien, kai žmonijos patirtis dar labiau suskaldyta, dialogas yra būtinas kaip niekad. Mes turime susikalbėti, o ne kalbėti …”teigė šviesios atminties profesorius

Leonidas Donskis. Atsiliepkime į šiuos susitarimo kultūrą puoselėjančius žodžius!

Laukiame visų, kam svarbi esama švietimo padėtis. Susirinkę visi kartu išsakykime problemas ir ieškokime bendrų sprendimų.                                                   

 

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas

Andrius Navickas