KT sprendė suvažiavimo klausimus

2012-09-03

DSC_1378

Rugpjūčio 27 dieną LŠDPS būstinėje vyko organizacijos koordinavimo tarybos posėdis, kuriame buvo nagrinėjami organizacijos suvažiavimo ir finansų klausimai.

Posėdžio pradžioje susitikimo dalyviai išklausė pirmininko A. Bružo informaciją apie prezidiumo ir Visos Lietuvos suvažiavimo nutarimų vykdymą. Buvo informuota ir apie darbo grupių su ŠMM rezultatus, kurie jau yra įtvirtinti ministro įsakymais.

 

Vėliau KT nariai patvirtino 2011 m. finansinę ataskaitą. 2013 m. sąmatos projektą nutarta pateikti svarstyti paskutinėje 2012 m. LŠDPS Koordinavimo taryboje.

DSC_1380DSC_1389DSC_1394DSC_1399DSC_1408DSC_1411DSC_1413

DSC_1415DSC_1422DSC_1426DSC_1429DSC_1437DSC_1442

Pagrindinis šios KT darbo tikslas – pasiruošimas suvažiavimui.

Posėdžio dalyviai be ilgų diskusijų patvirtino Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos VI suvažiavimo datą ir LŠDPS rajonų ir miestų Susivienijimų, Centrų pagal interesus delegatų kvotas.

Nutarta eilinį Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos VI suvažiavimą rengti 2012 metų spalio mėnesio 20 dieną.

KT nariai nusprendė aptarti susivienijimuose KT pateiktą LŠDPS Įstatų redakciją ir pateikti pasiūlymus ir pastabas LŠDPS Įstatų papildymo ir pakeitimo darbo grupei iki rugsėjo 21 d., o susivienijimų poziciją dėl LŠDPS pagrindinių krypčių programos pateikti dėl iki rugsėjo 30 d.

Posėdžio pabaigoje nuspręsta į LŠDPS prezidiumo sudėtį paskirti Raseinių susivienijimo pirmininką V. Bulotą.

LSDPS_logas-tikras