Konstatuota, kad socialinis dialogas vyksta vangiai

2011-03-08

ministerija1

Kovo 4 dieną LŠDPS kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministrą su reikalavimu atsakyti į profsąjungos paklausimus laiku.

Apgailestaudami turime konstatuoti, jog tarp Ministerijos ir Profsąjungos socialinis dialogas vyksta vangiai ir nuolat paraginant, rašoma kreipimesi.  LŠDPS teigia, kad ŠMM privalo atsakyti į paklausimus laiku ir įsigilinti į jų turinį.

Priminsime, kad Ministerija dar neatsakė į raštus arba atsakė dalinai:

1.       Dėl mokyklų – darželių sutaupyto „mokinio krepšelio“ lėšų paskirstymo (2011-11-18 Nr. 2.3.-191)

2.       Dėl darbo grupių (2010-12-22 Nr. 2.3.-211) 2010 m. gruodžio 7 d. protokolo elektroninį variantą gavome. Tačiau apie darbo grupių rezultatų įgyvendinimą dar negavome.

Susitarime tarp ministerijos ir profsąjungos numatyta: „2. švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga per 14 dienų peržiūri viena kitai pateiktas pretenzijas dėl šio susitarimo vykdymo trūkumų ir raštu pateikia motyvuotą atsakymą”.

Tikimės, kad tokio pobūdžio raštų mums daugiau rašyti nereikės, teigiama rašte.  LŠDPS ministro prašo pasirūpinti, kad būtų išvengta panašių nesusipratimų tarp dviejų vieno ir to paties tikslo siekiančių ir viena kitą gerbiančių institucijų ir kad nesusidarytų situacijų, kurios mus, kaip socialinius partnerius, veda į aklavietę.

LSDPS_logas-tikras