Kokybiškas švietimas – lėšų ir (ar) valios įsipareigoti trūkumas?

2019-12-20

alt

 

Gruodžio 18 d. LŠDPS derybininkai susitiko su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais, siekiant numatyti ir aptarti tolimesnę šakos kolektyvinių derybų eigą.

Susitikime ŠMSM atstovai išdėstė Finansų ministerijos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktas pastabas dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties projekto. Jose, argumentuojant lėšų trūkumu, siūloma vėlesniems metams atidėti didžiąją dalį neatidėliotinų ir su ministerija ankstesnėse derybose aptartų sprendimų – mažinti vaikų skaičių klasėse, didinti nekontaktinių valandų dalį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, skirti pakankamą sumą kiekvienam pedagogui kanceliarinėms prekėms įsigyti ir kt. Tiesa, kai kuriems pokyčiams lėšų atrasta (pvz., išmokėti išmokas išeinantiems į pensiją pedagogams, iki 10 proc. atlyginimų kėlimui (įtraukiant bazinės algos padidėjimą bei žirklių panaikinimą), ikimokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimų suvienodinimui su mokytojais. Deja, tie pokyčiai iš esmės mokytojo profesiją siekiant padaryti prestižine reikšmingos įtakos neturės.

LŠDPS grupės pirmininkas A. Navickas priminė, kad ministerija pati turėtų prisiimti atsakomybę ir pateikti savus pasiūlymus, ieškant galimų kompromisų didžiausioms mokyklų ir pedagogų problemoms spręsti. Priešingu atveju, visos valdininkų kalbos apie ilgalaikius planus, pokyčius, vizijas, tvarias strategijas, taisant švietimo sistemos trūkumus, ir toliau liks tik kalbomis. Be to, neaišku, kaip pasikeis mokytojų darbo užmokesčio sistema (darbo grupė susitikimas numatytas 2020 m. sausio 9 d.).

Buvo sutarta, kad tikslesnė ŠMSM pozicija, remiantis ne tik minėtų ministerijų pastabomis, bus pristatyta visiems LŠDPS profesinės sąjungos nariams, o dėl tolimesnių derybų su ŠMSM bus sprendžiama vasario mėnesį.

 

LŠDPS informacija