Klaipėdos miesto susivienijimo rugsėjo – spalio mėn. vykę renginiai

2023-11-03

  1. 2023-09-25 Forumas „Švietimo aktualijos”. Dalyvavo LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas, ŠMM ministras Gintautas Jakštas, viceministras Ramūnas Skaudžius, patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas, Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas, Klaipėdos miesto vicemerė Vida Raugelė, Švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkė pavaduotoja Daiva Marozienė ir LŠDPS KMS profsąjungos nariai.
  2. 2023-09-26 susitikimas su streikuojančių ikimokyklinių įstaigų vadovais ir tų įstaigų profesinių organizacijų pirmininkais.
  3. 2023-09-28 Susitikimas meru Arvydu Vaitkumi, vicemerais Algirdas Kamarauskas ir Vaida Raugelė, administracijos direktoriumi Andriu Žuku, švietimo skyriaus vedėjos patarėja Vida Bubliauskiene.
  4. 2023-09-28 susitikimas su streikuojančių ikimokyklinių įstaigų vadovais ir tų įstaigų profesinių organizacijų pirmininkais,  vicemere Vida Raugelė ir švietimo skyriaus vedėjos patarėja Vida Bubliauskiene.
  5. 2023-10-23 su Klaipėdos miesto Seimo nariais: Ligita Girskiene, Dainiumi Kepeniu, Andriumi Bagdonu ir Arvydu Pociumi ir LŠDPS KMS profsąjungos nariais.
  6. 2023-10-25 susitikimas meru Arvydu Vaitkumi, vicemere Vaida Raugelė, švietimo skyriaus vedėjos patarėja Vida Bubliauskiene, planavimo ir analizės skyriaus vedėja Jolanta Cepliene ir patarėja Ingrida Urbonavičiene, statinių administravimo skyriaus patarėja Danguole Dambrauskiene.
  7. Įsikūrė naujos organizacijos: m/d „Saulutė”, l/d „Pumpurėlis”, organizacijose didėjo narių skaičius. Klaipėdos susivienijime viso 53 profesinės organizacijos.

Nuotraukoje forumo „Švietimo aktualijos” dalyviai

LŠDPS KMS informacija