Kaimo ir miestelių mokykloms – didesni mokinio krepšeliai

2012-04-30

Nuo rugsėjo 1-osios padidintas finansavimas miestelių ir kaimo pradinėms bei vidurinėms mokykloms, taip pat pasienio mokykloms, kurias lanko mokiniai, gyvenantys pasienio zonai priskirtose  teritorijose. Vyriausybė pritarė Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymui pakeisti mokiniui krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką,  kad būtų galima pagerinti šių mokyklų finansinę padėtį. Papildomai joms bus perskirstyta 3 mln. litų. „Koreguodami mokinio krepšelio metodiką – mokyklos veiklos finansavimo pagrindą –  padedame nedidelėms mokykloms, kurios dėl mažėjančio mokinių skaičiaus patiria finansinių sunkumų, nes iškilus būtinybei imtis papildomų biudžeto taupymo priemonių, nuo šių metų pradžios  buvo 1,5 proc. sumažintas mokinio krepšelis“, – sako švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.

Pasak ministro, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai lankėsi daugelyje savivaldybių, kurioms kyla mokyklų pertvarkos problemų dėl regiono geografinių ypatumų, demografinės, socialinės padėties ar  kitų konkrečiai vietovei būdingų priežasčių. Išnagrinėjus visus atvejus,  nutarta siūlyti 25 proc. padidinti mokinio krepšelio lėšas 11 pasienio vidurinių mokyklų septyniose savivaldybėse. Dabar jos galės komplektuoti mažesnes 9–12 klases – čia mažiausias moksleivių skaičius bus 15, o ne  20, kaip  tankiau gyvenamose vietovėse.

Papildomos mokinio krepšelio lėšos skiriamos 49 savivaldybių 164 vidurinėms mokykloms, esančioms kaimo vietovėse.  Dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus  pertvarkius šias  mokyklas į pagrindines ar progimnazijas, 9–12 klasių vaikams tektų toli važinėti arba jiems būtų nepatogus susisiekimas iki artimiausios gimnazijos.

Padidintas krepšelis visoms pradinėms mokykloms, kuriose mokosi daugiau kaip 81 mokinys. Tokiu  būdu siekiama finansiškai stiprinti miestelių ir kaimų pradines mokyklas, kad būtų įgyvendintas vienas pagrindinių ugdymo tikslų – garantuoti, kad pradinės mokyklos būtų kuo arčiau vaikų. Kaimo mokyklose besimokančių moksleivių krepšeliai yra gerokai didesni negu didelių miestų mokyklų.

Pasak ministro G.Steponavičiaus, nuo kitų finansinių metų bus siūlomi nauji mokinio krepšelio metodikos pakeitimai, kurie padės užtikrinti  lankstesnį ir  patikimesnį mokyklų finansavimą, atsižvelgiant į ekonomikos būklę, mokyklų tinklo pertvarkymus, mokinių mažėjimo tendencijas. Šias pataisas rengia Švietimo ir mokslo ministerijos suburta ekspertų darbo grupė.

Balsas.lt