Kai kėdė svarbiau už vaiką ir mokytoją…

2015-11-16

alt

Kažkur nugirsta frazė, kad valstybėje turėsime tiek demokratijos, kiek procentų visuomenėje bus profsąjungos narių, leido suabejoti demokratijos buvimu mūsų mokykloje. Išties sunku demokratiją sieti su profsąjungomis, jei pats mąstai pagal standartus, instrukcijas, bet nematai žmogaus…

Esame vienintelė Širvintų rajono mokyklose veikianti profsąjungos organizacija – labai matoma ir nuolat neįtinkanti, nes žiūrime plačiau ir giliau, norime ir kvėpuoti laisviau. Po Lietuvos švietimo darbuotojų kongreso (2015-10-28), kur kalbėta apie profsąjungą kaip socialinės partnerystės garantą, kilo mintis pasikalbėti su Širvintų rajono savivaldybės mere Živile Pinskuviene, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminiene, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktore Audrone Buziene apie tai, kas jaudina. Lapkričio 12 d. įvykusiame susitikime-diskusijoje mielai sutiko dalyvauti ir LŠDPS pirmininko pavaduotojai Erika Leiputė-Stundžienė ir Vytautas Silvanavičius.

Susitikime aptarti svarbūs gimnazijos veiklos klausimai – kaip vykdomi bendrieji ugdymo planai (BUP), kaip skirstomos aplinkos lėšos, kokia psichologinė atmosfera gimnazijoje 2011 m. pasikeitus direktoriui.

LŠDPS Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkas Romualdas Mikalajūnas (nuotr.) pristatė bendrą situaciją: BUP vykdymas, klasių ir grupių formavimo principai (I-IV kl.), problemiškas tvarkaraštis, individualūs planai (III –IV kl.), aplinkos lėšų skirstymas, valytojų, darbininkų bei kitų darbuotojų etatų normatyvai ir kt. Švietimo ir sporto skyriaus vedėja apžvelgė rajono mokyklų situaciją, atsakė į kai kuriuos klausimus. Širvintų rajono savivaldybės merė patikino, kad šiuo metu rengiamas projektas dėl rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo švietimo įstaigų pareigybėms (išskyrus mokytojų) finansuoti normų patvirtinimo pakeitimo. Su pakeitimų projektu bus galima susipažinti savivaldybės tinklalapyje, teikti pasiūlymus, o štai tokie susitikimai-diskusijos, anot merės, galėtų vykti kas 3 mėn.

Kalbėti apie psichologinę atmosferą gimnazijoje paskatino mokyklos buhalterės prašymas išeiti iš darbo dėl patirto psichologinio smurto. Moteris buvo kaltinama neįrodytais dalykais („galimais pažeidimais”). Profsąjungos nariai gimnazijoje nuolat patiria spaudimą iš vadovo, kolektyve keliama bergždžia konkurencija, kuriamos „legendos“, išpopuliarėjo deklaratyvi popierinė demokratija, išaugo baimė. Netruko tuo įsitikinti ir susitikimo-diskusijos dalyviai, kai gimnazijos direktorė paprašė žodžio…

LŠDPS pirmininko pavaduotojai patys įsitikino, kokį psichologinį smurtą patiria mokytojai ir darbuotojai (ypač profsąjungos nariai), nes tokio viešo pasisakymo-puolimo niekas nesitikėjo. Direktorius turėtų džiaugtis pilietiškais, išdrįstančiais kelti įvairialypes problemas mokytojais, nes geras vadovas nebijo kalbėtis ir tartis, nebijo pripažinti klydęs. Išties labai gaila, kad ugdymo įstaigoms ateina vadovauti tie, kurie, anot jų pačių, „susitvarkė savo karjerą“. Ateina dirbti ne žmogui. Juk ugdymo įstaigos vadovui turėtų pirmiausia rūpėti VAIKAS ir MOKYTOJAS, o ne pati kėdė…

Susitikimas-diskusija baigėsi… Dalis problemų išsispręs… Pati didžiausia, deja, liks… Ką ir parodė jau kitos darbo dienos rytas…

LŠDPS Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos profesinės organizacijos informacija