Joniškio

2008-08-11

Joniškio rajono susivienijimas.  Organizacija yra Šiaurės rytų Lietuvos regioninio susivienijimo narys.

Pirmininkė Rima Dominaitė, tel: 8 614 25352, joniskislsdps@gmail.com

Pavaduotoja Ramunė Stankaitienė, tel: 861592311