Joniškio susivienijimo konferencija (foto)

2011-06-17

Joniskio_ats1

Birželio 15 dieną įvyko  Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimo ataskaitinė – rinkiminė konferencija. Ši švietimo darbuotojus vienijanti ir dėl jų gerovės kovojanti organizacija mūsų rajone atsikuria po didžiulių nesusikalbėjimų ir susiskaldymų.

 

Joniskio_ats2Joniskio_ats3Joniskio_ats4Joniskio_ats5

Konferencijoje dalyvavo ir LŠDPS pirmininkas Aleksas Bružas, LŠDPS pirmininko pavaduotojas, Šiaurės rytų Lietuvos regiono pirmininkas Andrius Navickas bei LŠDPS teisininkė Žavinta Jurevičiūtė.

Ataskaitą pateikė LŠDPS Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Ramunė Stankaitienė. Ji pristatė, kad 2008 metų gegužės 19 dieną įsteigtas susivienijimas šiuo metu vienija 86 trijų rajono mokyklų profsąjungos narius iš Gataučių M. Katiliūtės mokyklos, M. Slančiausko gimnazijos ir Joniškio žemės ūkio mokyklos. Per trumpą laiką organizacija aktyviai dalyvavo Šiaurės rytų Lietuvos regioninio susivienijimo kūrime, jos nariai ( Gataučių M. Katiliūtės mokyklos darbuotojai) dalyvavo mitinguose prie Švietimo ir mokslo ministerijos bei vyriausybės. Taip pat pirmininkė pabrėžė, kad vienas iš svarbiausių tikslų – susivienijimo plėtra.

Problemas, atsiradusias dėl mokyklos reorganizacijos, išsakė M. Slančiausko gimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė Vilma Kubilinskaitė. Mintimis pasidalino ir ką tik į susivienijimą įstojusios Joniškio žemės ūkio mokyklos profsąjungos pirmininkas Tadas Brijūnas.

Konferencijos dalyvius ir LŠDPS pirmininką Aleksą Bružą labai nustebino, kad vienos mokyklos vadovas visiškai nekovoja už mokyklos gyvavimą, pusę metų vilkina kolektyvinės sutarties pasirašymą ir kiti išsakyti atvejai. Pirmininkas prisiminė, kokia praeityje buvo stipri Joniškio profsąjunga. Bet ir 86 nariai, A. Bružo nuomone, jau yra jėga, į kurią vadovai turi atsižvelgti.

Išklausius pranešimus buvo svarstoma, kas galėtų vadovauti Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimui. Balsavimas parodė, kad labiausiai pasitikima dabartine pirmininke Ramune Stankaitiene, tad ji ir vėl tapo susivienijimo pirmininke.

Konferencijoje dalyvavo net 41 LŠDPS Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimo narys. Kiekvienas iš jų galėjo kreiptis nemokamos teisinės pagalbos ir daugelis ta proga pasinaudojo. Po konferencijos supratome, kad yra tik viena galimybė kovoti už savo teises – kovoti drauge.

LŠDPS Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimo atstovė spaudai Jūratė Armonavičienė

LSDPS_logas-tikras