Joniškio rajono susivienijimo veikla

2011-03-17

Joniskis_Ramune11

 

Joniškio susivienijimo atstovai dalyvavo susitikime su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininku Artūru Černiausku. Vasario  25 dieną susitikta su Švietimo ir mokslo ministru. Joniškio ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Juozas Vaičiulevičius pakvietė dalyvauti susitikime su LPSK vadovu. Susitikimas įvyko vasario 11 dieną. Dalyvavo mūsų susivienijimo atstovai, savivaldybės darbuotojai, netgi kai kurių mokyklų direktoriai.

Svečias teigė, kad valdžia atsisuko veidu į verslą, bet nugara į žmogų. Per dvejus metus, po sausio 16-osios mitingo, niekas nepasikeitė. Vėl ieškoma būdų, kaip prispausti žmogų. Profesinių sąjungų  siekiai – skaidrus ir didesnis darbo užmokestis, galimybė pasijusti žmogumi, būti apgintam ir, svarbiausia, galėti dirbti. Labai didele problema visuomenėje tapo mirtys darbe dėl ligos. Į darbą eina sergantys žmonės, kurie dėl naujos apmokėjimo tvarkos neima nedarbingumo pažymėjimų. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas teigė, kad siekiama gražinti buvusią tvarką.

Artūras Černiauskas pabrėžė, kad patys žmonės baiminasi darbdavių. Šiuo metu problemas spręsti padeda sudaromos trišalės sutartys tarp darbdavių, savivaldybės ir darbuotojų atstovų. Svečias paragino tokias sutartis pasirašyti ir mūsų rajone.

Vasario 25 dieną Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinėje mokykloje lankėsi  Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. Susitikimas truko apie 20 minučių, tad ministrui Gintarui Steponavičiui mokyklos pedagogai uždavė tik keletą klausimų ir pasidalino problemomis.

Pirmiausia mokytojai sukritikavo ideografinę vertinimo sistemą. Teigė, kad nėra vienodo vertinimo ne tik respublikoje, bet ir kiekvienoje mokykloje, klasėje jis skirtingas. Išreiškė susirūpinimą, kad mokiniui pakeitus mokyklą ši problema užgula ir tėvų pečius, nes jie nesupranta tų skirtingų vertinimo kriterijų. Nuskambėjo klausimas: Ar nemanote, kad  ideografinis vertinimas trukdo kokybiškai įvertinti mokinių pastangas ir pasiekti atitinkamą žinių lygį?

Dar viena minėta problema – atnaujintos pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Lietuvių kalbos mokytoja atkreipė dėmesį į privalomos literatūros sąrašą 5-10 klasių mokiniams. Ten labai daug užsienio autorių kūrinių, tačiau nėra minimas netgi Justinas Marcinkevičius. Apie kokį pilietiškumo ugdymą galime kalbėti? Ministras teigė, kad programos ir sąrašai kas keletą metų bus koreguojami.

Buvo pasidomėta, ką ministras galvoja apie siūlymą mokytojus, sulaukusius 55 m. ir turinčius 30 m. darbo stažą, išleisti į pensiją, mokant ne mažesnę kaip 60% buvusio tarnybinio atlyginimo dydžio pensiją. Tačiau konkretaus atsakymo neišgirdome.

Norėtume tikėti, kad  Švietimo ir mokslo ministras nepamirš mūsų klausimų ir pastebėjimų.

Kovo 9 d. vyko Joniškio rajono susivienijimo komiteto posėdis, kuriame aptarėme dabartinę situaciją LŠDPS. Visi vieningai nusprendė, kad suvažiavimas nėra reikalingas. Aptarę Žemaitijos regiono siūlomus įstatų pakeitimus, nusprendėme, kad 6.1., 6.2., 7.9. punktai žlugdo profesinių sąjungų kūrimąsi. Nesuprantame, ko reikia mūsų organizacijai: ar plėstis, ar kad kuo toliau, tuo labiau mažėtų joje žmonių?

Jeigu Lietuvos Respublikoje susivienijimas registruojamas, kai jame yra ne mažiau kaip 30 žmonių, tai kodėl mūsų organizacija nori bloginti naujai beatsikuriančių susivienijimų padėtį.

Kalbėta apie Joniškio Mato Slančiausko gimnazijoje gresiančią reorganizaciją. Visa mokyklos bendruomenė siekia išsaugoti gimnaziją, bet ar tai pavyks?

Buvo paminėta, kad vienas svarbiausių Joniškio rajono susivienijimo tikslų – susivienijimo plėtra. Kadangi šių metų birželio mėnesį bus 3 metai, kai atkurtas LŠDPS Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimas, tad ruošiamasi ataskaitinei rinkiminei konferencijai.

Joniškio rajono susivienijimo pirmininkė

Ramunė Stankaitienė

cerniauskas