Joniškio rajono susivienijimo komiteto posėdis

2012-01-14

joniskis

2012 sausio 13 d. vyko LŠDPS Joniškio rajono susivienijimo komiteto posėdis. Joniškio rajono susivienijime yra 82 nariai iš 3 mokyklų: Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos, Joniškio ŽŪM ir Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos.

LŠDPS Joniškio rajono susivienijimo pirmininkė Ramunė Stankaitienė pasidalino informacija iš sausio 5 dieną vykusio Koordinacinės tarybos posėdžio, pristatė šio posėdžio nutarimus apie 2012 metų spalio 20 dieną organizuojamą  LŠDPS VI eilinį ataskaitinį-rinkiminį suvažiavimą. Supažindino su suvažiavimo darbotvarke. Susitarta, kad suvažiavime be susivienijimo pirmininkės dalyvaus dar 4 Joniškio rajono susivienijimo atstovai. Delegatai į suvažiavimą bus renkami mokyklų profsąjungų susirinkimuose.

 

Taip pat buvo aptariami kai kurie LŠDPS įstatų punktai, kuriuos reikėtų atnaujinti. Vienas iš jų – naujų susivienijimų kūrimosi galimybės: siūloma, kad susivienijimą galėtų steigti 30 profsąjungos narių, nebūtinai dirbančių trijose skirtingose ugdymo įstaigose. Kitas klausimas – nario mokestis. Ramunė Stankaitienė informavo apie tai, kad Žemaitijos regioninis susivienijimas nemoka LŠDPS nario mokesčio, bet jų lyderiai gauna nemažą atlyginimą ir naudojasi LŠDPS teikiamomis privilegijomis: tarnybiniu automobiliu, telefonu, teisininko konsultacijomis.

Joniškio rajono susivienijimo komitete pasiūlyta kiekvienoje ugdymo įstaigoje pasitarti, kaip geriausiai paskirstyti nario mokestį: kurią  dalį pervesti į LŠDPS sąskaitą, o kurią pasilikti  Joniškio rajono susivienijimo reikmėms.

Kiekviena LŠDPS Joniškio rajono susivienijimui priklausanti mokykla pasidalino problemomis. Joniškio Mato Slančiausko gimnazijai skaudžiausias klausimas –  mokyklos likimas dėl tinklo pertvarkos ir destruktyvus direktoriaus požiūrio. Joniškio žemės ūkio mokyklos profesinių sąjungų pirmininkas pasidalino problemomis, kad administracija vilkina Kolektyvinės sutarties pasirašymą. Taip pat vis dar neišspręstas klausimas apie darbo užmokestį bendrojo lavinimo dalykų mokytojams.

Išsakius visus rūpesčius buvo nutarta artimiausiu metu į rajoną pasikviesti LŠDPS pirmininką A. Bružą, patarėją ryšiams su visuomene V. Vižinį ir teisininkę Ž. Jurevičiūtę.

LŠDPS Joniškio rajono susivienijimo atstovė spaudai Jūratė Armonavičienė

LSDPS_logas-tikras