Išreiškia palaikymą ketinantiems streikuoti mokytojams

2023-08-25

Seimo Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“, palaiko pagrįstus ir teisėtus mokytojų reikalavimus, šiems planuojant streiką dėl nesikeičiančių darbo sąlygų, skelbiama pranešime žiniasklaidai. 

„Atsižvelgus į juos, ėmusis konstruktyvaus dialogo ir radus abiem pusėms tinkamus sprendimus, būtų galima tikėtis realių teigiamų pokyčių. Naujasis švietimo, mokslo ir sporto ministras kviečiamas įsiklausyti, pripažinti situacijos rimtumą ir parodyti tikrąją lyderystę“, – pažymima pranešime.

Teigiama, kad viena prioritetinių spręstinų problemų – pedagogų trūkumas, susijęs su nepatraukliomis darbo sąlygomis, per dideliu krūviu, per menku atlyginimu ir, žinoma, su profesijos neprestižiškumu. „Požiūrio į švietimą kaip į investiciją stoka, vien kaštų skaičiavimas, stagnuojantis požiūris į ugdymo įvairovę, mokyklų autonomijos stoka, kontrolė ir direktyvomis grindžiamas administravimas tampa trukdžiu bendrojo ugdymo pozityvios veiklos plėtotei“, – teigia Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė.

Frakcija atkreipia dėmesį, kad tam, jog būtų ugdoma brandi pilietinė visuomenė, plėtojanti demokratinės valstybės uždavinius ir sauganti tautinės ir etninės kultūros pagrindus, ypatingą dėmesį būtina skirti vienam esminių švietimo siekių – mokymo ir mokymosi kokybės gerinimui. Tačiau, kaip pažymi frakcija, švietimo problemos Lietuvoje ir toliau sprendžiamos buhalteriškai ir pamirštami tikrieji tikslai.

„Be abejo, mokymo ir mokymosi kokybė priklauso nuo daugelio, dažnai net labai paprastų, priežasčių. Viena jų – aprūpinimas būtinomis mokymo(si) priemonėmis. Taigi mokykloms būtini ir kompiuteriai, ir kita techninė įranga, pavyzdžiui, interaktyvios lentos, mikrofonai, klaviatūros, ausinės, vaizdo kameros. Tai ypač reikalinga specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“, – akcentuojama partijos pranešime. Atkreipiamas dėmesys, kad esą dažnai, vertinant aprūpinimą technine įranga, neįvertinama tos įrangos būklė ir tinkamumas naudoti taip pagražinant ir iškreipiant tikrąją Lietuvos mokyklų realybę. „Toks pat svarbus ir vadovėlių klausimas – kad būtų galima dirbti pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas, vadovėlius ir reikiamą medžiagą pirmiausia būtina tinkamai parengti. Negalima reikalauti iš mokytojų savo kūrybingumu pridengti valstybės institucijų neveiklumo“, – pažymi partijos atstovai. Taip pat akcentuojama, kad su ugdymo kokybe tiesiogiai susijęs ir mokinių skaičius klasėse.

„Švietimo, mokslo ir sporto ministerija turėtų keisti cinišką požiūrį, kad mažos mokyklos ar mažos klasės per bangios, todėl tokiais atvejais vaiko ugdymas nepakankamai ekonomiškas. Dirbant didelėse klasėse, net ir labai norint neįmanoma dėmesį sutelkti į kiekvieno mokinio aktyvų ir sąmoningą mokymąsi, suteikti reikiamą ir tinkamą paramą, kad jis išsiugdytų svarbių kompetencijų“, – sako frakcijos seniūno pavaduotoja ir Švietimo ir mokslo komiteto narė Laima Nagienė. 

Lrytas.lt ,,Lietuvos diena”2023-08-23