Išrinkta nauja Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkė

2019-11-18

alt

 

Lapkričio 14 d. įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus miesto susivienijimo ataskaitinė-rinkiminė  konferencija.

Susivienijimo pirmininkas G. Skapas pristatė LŠDPS miesto susivienijimo 2016-2019 metų veiklos ataskaitą. Pasidžiaugta išaugtu Susivienijimo narių skaičiumi. Aktyviai dalyvauta LŠDPS veikloje: LŠDPS organizuotuose mokymuose, konferencijose, susitikimuose ir diskusijose su politinių partijų atstovais LR Seime, Lietuvos televizijos rengiamose laidose, diskusijose ir forumuose, LŠDPS rengiamose protesto akcijose, LŠDPS 2018-05-18 d. įspėjamajame streike ir 2018-11-12 d. prasidėjusiame tikrajame streike, 2018-10- 22 d. vykusiame Lietuvos mokytojų suvažiavime, Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties derybose. 2019-02-20 ataskaitinėje konferencijoje pakeisti susivienijimo įstatai bei pavadinimas. Inicijuoti patikrinimai ikimokyklinėse įstaigose. Parengti raštai dėl bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pažeidimų. Atstovauta savo nariams ginant jų teisėtus reikalavimus Darbo ginčų komisijose.

Revizijos komisijos narė D. Rodz pateikė finansinę ataskaitą.

Įvyko Susivienijimo pirmininko ir pavaduotojų rinkimai. Kitai trejų metų kadencijai išrinkta nauja Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkė Jurgita Kiškienė, pavaduotojais tapo Reda Brokartienė ir Gintaras Skapas, sudarytas naujas komitetas (O. Orlauskienė, A. Skamarakienė, D. Pilipavičienė,V. Kliaščiūtė, G. Levinskaitė, B. Frachon ir S.Tokareva). Išrinkta revizijos  komisija (D. Rodz, J. Žukauskienė).

altNaujoji Susivienijimo pirmininkė J.Kiškienė pristatė savo veiklos siekius: kurti stiprią, vieningą, draugišką, efektyvią ir patikimą organizaciją.

Konferencijoje nuspręsta laikytis bendros LŠDPS pozicijos: laukti atsakymo iš Vyriausybės dėl derybų rezultatų,  o lapkričio 28 d. suvažiavime priimti galutinį sprendimą dėl  streiko.

 

     Nuotraukoje Jurgita Kiškienė

 

  LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimo informacija