Išrinkta nauja Vilkaviškio susivienijimo pirmininkė

2016-06-20

alt

Birželio 16 d. įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Vilkaviškio rajono susivienijimo ataskaitinė rinkimų konferencija. Ilgamečiam susivienijimo pirmininkui Romualdui Ramanauskui atsisakius kandidatuoti dar vienai kadencijai, organizacijos vadove išrikta Kristina Leskauskienė.

Konferencijos delegatus sveikino ir diskusijose dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Vabalas ir LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.

Pastarasis išvardino didžiausius iššūkius, su kuriais susiduriama pastaruoju metu. Tai – skubinamas Darbo kodekso liberalizavimas ir, žinoma, dėl vaikų mažėjimo besitraukianti švietimo sistema. Pirmininko teigimu, priėmus naująjį Darbo kodeksą teisinė bazė bus nepalankesnė darbuotojams, tačiau išaugs vietinių derybų ir kolektyvinių sutarčių įtaka. Nerimą kelia ir dar viena naujovė – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektas, kuriuo siekiama suvienodinti visų biudžetinių įstaigų atlyginimų apskaičiavimo tvarką. Pedagoginiams darbuotojams tai nėra palanki situacija, juolab kad šis įstatymas tapo savotiška kliūtimi priimti ilgalaikę pedagogų atlyginimų kėlimo programą: Vyriausybės atstovai atkakliai kartoja, kad jokia profesijų grupė esą neturėtų naudotis privilegijomis. A. Navickas priminė, jog LŠDPS dar vykstant streikams siūlė pasirašyti kolektyvinę sutartį, kurioje teisiškai būtų įtvirtinti Vyriausybės įsipareigojimai, deja, kolegos patikėjo, kad dėl visko pavyks susitarti po streiko.

Liūdną švietimo situaciją mažėjant vaikų paminėjo ir savivaldybės atstovas, atsakingas už švietimą, S. Vabalas. Pats ilgą laikę dirbęs pedagogu jis teigė su liūdesiu stebintis ugdymo įstaigų uždarymą, nes per daugiau nei dešimtmetį iš 10 tūkst. vaikų, besimokančių savivaldybėje, liko tik 5 tūkst. Valdininkas susilaukė daug klausimų atlyginimų, privatizuotų mokyklų valgyklų maisto kokybės, pavėžėjimo, klasių komplektavimo ir kt. temomis. Vilija Vyšniauskienė iš Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos klausė, kodėl taip skiriasi Švietimo ir mokslo ministerijos deklaracijos dėl atlyginimų augimo nuo realios situacijos savivaldybėje. Ji piktinosi, kad pedagogai prašomi rašyti sutikimus dirbti minimaliais koeficientais nuo rugsėjo 1 d., o gruodį esą (anot savivaldybės finansininkės), jeigu lėšų bus gauta, susidariusi „skola“ pedagogams bus atiduota.

Janina Abraitienė iš Kybartų „Saulės“ progimnazijos klausė, kiek dar ilgai mokytojai turės dirbti konduktoriais, mat į mokyklą pavežamiems mokiniams jie priversti ranka rašyti vadinamuosius važiavimo bilietus. Administracijos direktoriaus pavaduotojas apgailestavo, jog supaprastinti šios tvarkos nesutiko rajono taryba, nors jis buvo siūlęs racionalesnį problemos sprendimo būdą.

Tuo tarpu A. Navickas padrąsino pedagogus tiesiog nedirbti tų darbų, kurie jiems nepriklauso ir už kuriuos neapmokama. „Jūs palengvinate savivaldybei darbą, – nudirbate visus darbus, kurių jūsų paprašo. Jeigu to nedarytumėte, atsirastų problema, kurią valdžią turėtų spręsti. Nuo jūsų pilietinės drąsos ir nori kažką keisti daug kas priklauso. Kitą kartą problemoms spręsti pritrūksta tik bendruomenės postūmio“, – komentavo LŠDPS pirmininkas. Jis taip pat priminė Zarasuose2012 m. kilusį kolektyvinį ginčą, kurį įžiebė situacija nepatenkinti bendruomenės nariai. Tąsyk streiku, pvz., pavyko sustabdyti mokyklų valgyklų privatizavimą, pakoreguoti pavėžėjimo reikalus ir pan.

Ataskaitiniame pranešime R. Ramanauskas apžvelgė susivienijimo veiklą, apgailestavo, jog rajone narystė nėra tokia gausi, kokios norėtųsi. Vis dėlto jis pasidžiaugė pakankamai sklandžiu dialogu su rajono valdžia, vietine žiniasklaida.  R. Ramanauskas padėkojo savo dešiniajai rankai – pirmininko pavaduotojai Zitai Jasaitienei, kitiems aktyviausiems nariams, o šie savo ruožtu tarė ačiū pirmininkui už pagalbą, paramą, palaikymą.

Naujoji Vilkaviškio susivienijimo pirmininkė K. Leskauskienė, rajono žurnalistės paklausta, kokius prioritetus ji numačiusi savo darbe, atsakė, jog pirmiausia norėtų bent jau išlaikyti esamą padėtį, „nepadaryti blogiau“, – juokavo ji.

Fotogalerija

LŠDPS inf.