„Ikimokyklinukų” posėdis ŠMM (FOTO)

2011-05-18

iksmm1

2011 gegužės 17 d. 10 val. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko darbo grupės dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų darbo sąlygų gerinimo. Dalyvavo A. Bružas, I. Peciukonienė, G. Šeibokienė, I. Grigaravičienė, LŠDPS IUĮDC nariai, Lietuvos ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos prezidentė L. Milašauskienė, LMPS atstovė A. Skamarakienė.

Posėdyje buvo kalbama apie ikimokyklinių įstaigų pedagogų nekontaktinių valandų skaičiaus didinimo galimybes bei nekontaktinio laiko panaudojimą; dėl maksimalaus leistino vaikų skaičiaus ikimokyklinio grupėse sumažinimo iki 10 vaikų lopšelyje ir 15 vaikų darželyje; dėl rinkliavų iš tėvų įteisinimo valstybiniuose darželiuose taip suvienodinant sąlygas su privačiais darželiais, dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento grupių papildymo stažo bei išsilavinimo rodikliais.

iksmm2iksmm3iksmm4iksmm5iksmm7iksmm6iksmm8iksmm10iksmm12

Dėl vaikų normatyvų mažinimo grupėse bei sąlygų lyginant su privačiais darželiais suvienodinimo nuomonės išsiskyrė, sprendimas buvo atidėtas vėlesniems svarstymams.

Buvo prieita vieningos nuomonės, kad ikimokyklinių įstaigų darbuotojų darbo sąlygos bei apmokėjimas nėra patenkinami. Nuspręsta teikti apsvarstymams pasiūlymus dėl nekontaktinių valandų didinimo mažinant kontaktines valandas, t.y. vietoje esančių 3 nekontaktinių val. numatyti 6 nekontaktines valandas iš 36 val. Iš ministerijos pusės buvo pasiūlyta alternatyva didinti atlyginimus 3%. Tačiau darbo grupė pasiliko prie nuomonės didinti nekontaktines valandas. Taip pat buvo pateiktas klausimas dėl nekontaktinio darbo laiko panaudojimo. Buvo atsakyta, kad nekontaktines valandas pedagogas gali dirbti savo nuožiūra, žinoma, tai suderinęs su darbdaviu, nes pats pedagogas geriausiai žino kokius darbus jam reikia atlikti bei kur geriausia tai daryti.

Apsvarstyti pedagogų karjeros klausimai. Nuspręsta inicijuoti statistinius tyrimus kokią įtaką darbo kokybei turi darbo stažas bei išsilavinimas. Tyrimai turėtų sudaryti prielaidas papildyti tarnybinio atlyginimo koeficientų grupes stažo rodikliais 15-20 metų, 20-25 bei 25 ir daugiau metų, taip pat diferencijuoti atlyginimą atsižvelgiant į tai kokį išsilavinimą, universitetinį ar neuniversitetinį, turi pedagogas.

Pedagogai ŠMM atstovams pateikė klausimus dėl pavadavimų skyrimo nesant auklėtojoms. Specialistai išdėstė, kad pavadavimai turi būti skiriami pagal darbo kodeksą, o taupymas turi vykti proto ribose.

ŠMM atstovai preliminariai pristatė planuojamus scenarijus-modelius dėl auklėtojų padėjėjų galimybių priskirti pedagoginiams darbuotojams. Pažadėjo kitame susitikime šiuos klausimus apžvelgti plačiau.

Kitas darbo grupės susitikimas planuojamas pirmą birželio savaitę.

LSDPS_logas-tikras