„Ikimokyklinukų“ centro posėdis

2011-09-22

ik

Š.m. rugsėjo 20 d. LŠDPS vyko Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų centro komiteto posėdis, kuriame komiteto nariai aptarė centro veiklos gaires. Posėdyje komiteto nariai išnagrinėjo ir aptarė susitarimo su Lietuvos ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacija susitarimo projektą. Nuspręsta susitarimo projektui pritarti ir inicijuoti susitikimą su LIĮVA taryba. Komiteto nariai aktyviai diskutavo apie privačių darželių grėsmę valstybinėms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Šiuo klausimu nuomonės ne visai sutapo, bet dauguma narių pritarė, kad darbo sąlygos pedagogams šiose įstaigose yra skirtingos ir ne valstybinių darželių naudai. Buvo nutarta teikti siūlymus dėl vaikų skaičiaus grupėse mažinimo bei rinkliavų iš tėvų įteisinimo. Narių nuomone, šios priemonės leistų nors kažkiek prilyginti valstybinių darželių veiklos sąlygas privačioms ugdymo įstaigoms.

Buvo iškelti ir aptarti popierizmo mažinimo bei pedagogų atestacijos klausimai. Dėl popierizmo mažinimo buvo nuspręsta kreiptis į įstaigų vadovus. Remiantis ŠMM tinklalapyje pateikta medžiaga „Ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų veiklos dokumentai“ (http://www.smm.lt/pmm/docs/Mokyklos_veiklos_dokumentai_2011.pdf) siekiama, kad pedagogai nebūtų apkraunami bereikalinga rašliava. Nariai trumpai apsvarstė ŠMM teikiamą Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos projektą. Nutarė šį projektą panagrinėti individualiai konkrečiau bei pateikti savo pastabas ir siūlymus iki kito komiteto posėdžio.

Posėdyje diskutuota dėl profsąjungos narių ikimokyklinėse ugdymo įstaigose plėtros. Komitetas išnagrinėjo siūlymus bei galimybes, priėmė sprendimus, padėsiančius sudaryti palankias sąlygas profesinių organizacijų darželiuose plėtrai.

Taip pat komitetas aptarė kai kurių ikimokyklinių įstaigų problemas, pasidalino patirtimi kaip jas spręsti. Daug diskutavo apie IUK, išsakė nuomonę, kad trūksta informacijos apie krepšelio lėšų panaudojimo galimybes. Nuspręsta kitą posėdį planuoti metų pabaigoje.

LSDPS_logas-tikras