Iki šiol nestreikavę Kupiškio rajono mokytojai prisijungė prie streiko

2023-11-24

LŠDPS Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos profesinės organizacijos pirmininkė Asta Jusienė teigė, kad organizacija maža, vienija tik aštuonis narius. Anksčiau streikuoti gal kiek pritrūko drąsos. Apsispręsti jungtis prie streiko padėjo ir LŠDPS pirmininko Andriaus Navicko vizitas Kupiškyje.

Lapkričio 15 d. susitikimo su Kupiškio rajono mokytojais dalyviams LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas pristatė ir plačiau pakomentavo profesinės organizacijos streiko keliamus reikalavimus Vyriausybei, atsakė į mokytojų pateiktus klausimus, pakvietė prisijungti prie Vilniuje rengiamo mitingo ir lapkričio 22-24 d. planuojamo streiko. Į susitikimą atvyko ir  LŠMPS Kupiškio rajono susivienijimo pirmininkė Gaiva Valeckaitė bei LŠMPS Kupiškio P. Matulionio progimnazijos profesinės organizacijos pirmininkė Daiva Palionienė. Viešnios pirmininkui taip pat pateikė klausimų. Diskusijos metu susitikimo dalyviai turėjo progą plačiau išgirsti apie abiejų profesinių organizacijų darbo metodus ir siekius.

Susitikime su LŠDPS pirmininku A. Navicku 

„Tiesiog pribrendome, padarėme tai, kas buvo širdyje. Pačioje pradžioje nestreikavome ir dėl to, kad neturime problemų savoje mokykloje, esame globojamos, mus supranta mokyklos vadovybė. Gal dėl to ir susilaikėme nuo streiko, lyg atrodė, kad streikuodami paskelbsime žinią, kad blogai gyvename. Mes ne prieš savo tiesioginius vadovus, bet už bendrų švietimo problemų sprendimą.

Išėjo taip, kad truputį pavėlavome prisijungti, todėl streikuojame tik vieną dieną, bet džiaugiamės, kad tai darome, nes iki tol buvo neramu, kad sėdime šiltai ir nieko nesiimame“, – sakė A. Jusienė.

Daugiau skaitykite Kupiškėnų mintys