Šiaurės rytų Lietuvos regionas pritarė įspėjamiesiems streikams

2012-01-30

navisc

2012-01-26 Panevėžyje vyko LŠDPS Šiaurės rytų Lietuvos regiono koordinavimo tarybos posėdis.Posėdžio metu analizuota esama švietimo sistemos būklė, dabartinė situacija regiono mokyklose.Diskutuota apie LŠDPS organizacijos vidines problemas, svarstytas įspėjamųjų streikų organizavimo klausimas. Konstatuota, kad jau dabar pradedamas jausti lėšų trūkumas mokykloms ( dėl mažinamo mokinio krepšelio mokytojams siūloma mažintis koeficientus, eiti neapmokamų atostogų, didinamas mokinių skaičius klasėse ir dėl to mokytojai bus atleidžiami iš darbo, o rengiami bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos planai 2012-2015 m. masiškai padidins mokytojų bedarbių gretas).

Nutarta, kad esant tokiai situacijai, reikia paremti LŠPS ir LŠDPS Žemaitijos regiono organizuojamą įspėjamąjį streiką, inicijuoti LŠDPS prezidiume šį klausimą siekiant visos organizacijos dalyvavimo, taip spręndžiant mokytojų problemas.

Taip pat posėdžio aktuali tema – šalyje veikiančių profesinių sąjungų susiskaldymas, kuris neleidžia ženkliau įtakoti ŠMM priimamus sprendimus.Todėl būtina ieškoti išeičių vidiniams organizacijos nesutarimams pašalinti, bei užmegzti dialogą, bendradarbiauti ir siekti vienijimosi su kitomis šalyje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis.

LŠDPS Šiaurės rytų Lietuvos regiono informacija

LSDPS_logas-tikras