Šiaulių r. liberalai: išsisukti neįmanoma nubausti

2016-11-30

alt

Kur padėti kablelį? Rodos, tik kablelis, o koks jis gali būti svarbus baudžiamojoje byloje, kurioje nagrinėjama Šiaulių rajono Meškuičių gimnazijos sekretorės Aldeivinos Incienės galimai padaryta nusikalstama veika. Ji kaltinama tuo, kad dar 2012 metais ji tyčia, sąmoningai, pasinaudojusi gyventojų patiklumu trims metams į priekį užpildė mokesčių deklaracijas-prašymus po 1 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skirti Liberalų sąjūdžio Šiaulių r. skyriui. Nors partijos iždas nepapildytas tūkstančiais, bet ko vertos pastangos!

O gal taip elgtis kaltinamajai buvo naudinga? Ar iš tiesų gimnazijos sekretorė, tuo pat metu sekretoriavusi ir Liberalų sąjūdžio Šiaulių r. skyriuje, jokios naudos neturėjo? Tikrai ne vienas suabejotų jos nuoširdumu, nes tuometiniam gimnazijos direktoriui Algiui Mačiuliui, kuris tuo pat metu buvo ir partijos skyriaus pirmininkas, aplinkybės atsidėkoti už tokią ištikimybę partijai iš gimnazijos sąskaitos buvo labai palankios.

Dokumentų detektyvas ir kukli bausmė

Sakysite, negražu įtarinėti pilietį Algį Mačiulį, buvusį Meškuičių gimnazijos direktorių, dabartinį Šiaulių rajono vicemerą? Bet faktai liudija, kad A. Mačiulio atžvilgiu 2015 kovo 27 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso (BK) straipsnį, numatantį bausmę už dokumentų klastojimą ar disponavimą jais. Praėjus beveik pusantrų metų Šiaulių apygardos prokuratūra konstatavo, kad A. Mačiulis padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 str., 1 d.: apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas, buhalterinių apskaitos dokumentų sunaikinimas, paslėpimas ar sugadinimas.

Šiaulių apylinkės teismo sprendimas patvirtino prokuroro nutarimą, ikiteisminis tyrimas nutrauktas pagal laidavimą konstatuojant, kad A. Mačiulis padarė tyrimu nustatytą nusikalstamą veiką. Jam paskirtas dvejų metų laidavimo terminas bei baudžiamojo poveikio priemonė – 15 MGL įmoka į Nukentėjusiųjų nuo nusikalstamų veikų asmenų fondą.

Kadangi dabartinio Šiaulių rajono vicemero, tuometinio Meškuičių gimnazijos direktoriaus A. Mačiulio padaryta nusikalstama veika – apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas, buhalterinių apskaitos dokumentų sunaikinimas, paslėpimas ar sugadinimas, – norisi paklausti, ar tik ne šiuos faktus liudijantys dokumentai buvo sugadinti:

1. Palaikantiems Liberalų sąjūdžio Šiaulių rajono skyrių kas mėnesį buvo skiriamos priemokos prie tarnybinio atlyginimo, pvz., Aldeivinai Incienei (galimai už deklaracijų klastojimą) – 150 eurų, nepedagoginiam darbuotojui Sauliui Pociui – 225 eurai, nors už 1,5 etato jis mokykloje dirbo po 2 – 3 val. per dieną, ir kt.

2. Priemokomis buvo virtę valytojų etatai.

3. Techniniam personalui 2014 m. skirtos Kalėdinės premijos po 4,26 lito!

4. Pedagogė Silvija Jurevičienė gyveno Estijoje, o pamokas „vesdavo“ Meškuičių gimnazijoje. Kokį atlyginimą reikėjo gauti, kad apsimokėtų taip toli važinėti?

5. Algos, matyt, gimnazijos direktoriui A. Mačiuliui nepakako, tad prisidengęs svetimomis pavardėmis gimnazijos bendrabutyje jis dirbo naktine aukle.

6. 2012-2014 m. dalis mokytojų per vasaros atostogas atliko mokyklos sargo pareigas, tačiau atlygio už darbą negavo.

7. Gimnazijos valytojos, pagalbiniai darbininkai atlikdavo rūbininko-budėtojo pareigas, bet atlygio už darbą negavo.

2015 spalio 2 d. Šiaulių rajono savivaldybės Kontrolės komitetui įteikėme skundą dėl darbuotojų etatų, priemokų skyrimo. Netrukus buvo gautas Šiaulių rajono savivaldybės Kontrolės komiteto pirmininko raštas, kuriame teigiama, kad mūsų įtarimai pasitvirtino, o apie tyrimo rezultatus bus informuojama atskirai. Deja, atsakymo iki šiol nesulaukėme. Savivaldybės valdžia juk neleis skriausti savų, ar ne?

Dar 2015 birželį buvo kreiptasi į Darbo inspekciją dėl galimo nelegalaus darbo Šiaulių r. Meškuičių gimnazijoje. Tąsyk Algiui Mačiuliui dėl nelegalaus darbo organizavimo gimnazijoje surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, tyrimo medžiaga perduota Šiaulių apylinkės teismui nagrinėti ir priimti sprendimą.

Apgaulė ir melas – ne išeitis

Bet mes primiršome 1 proc. baudžiamąją bylą ir ištikimąją sekretorę, kuri labai norėjo papildyti savo partijos biudžetą. Bylos nagrinėjimas eina į pabaigą, tačiau žmonės į daugelį klausimų neranda jokių atsakymų. Net trys nukentėjusieji byloje tvirtino, kad deklaracijose-prašymuose yra suklastoti jų parašai. Tačiau Lietuvos teismo ekspertizės centro (LTEC) specialistų išvados dėl parašų klastojimo (centre tirti dviejų nukentėjusiųjų parašai) kategoriškai prieštarauja Tarptautinių nepriklausomų ekspertų komisijos išvadoms, kuriose teigiama, kad parašai, vardas, pavardė tirtose deklaracijose rašyti ne pačių nukentėjusiųjų, o kito asmens. Tai kas gi tas inkognito? Atrodo, kad tai nelabai kam rūpi.

Tai, kad dėl Šiaulių rajono Meškuičių gimnazijos sekretorės Aldeivinos Incienės galimos apgaulės nukentėjo kelios dešimtys žmonių, kad didesnė jų dalis patyrė ne tik materialinę, bet ir moralinę žalą, yra jau įvykęs faktas, bet A. Incienė apie tai nenori kalbėti. Ji neatsiprašė ir tų žmonių, o jos elgesys yra tik gynybinis. Ji gina ne tik save, savo partiją, bet ir tuos, kurie sugalvojo šią apgaulės schemą ir buvo tų nusikalstamų veikų bendravykdytojai.

Patikėtume A. Incienės nuoširdumu, jeigu bent teisme ji pasakytų visą tiesą. Dabar to nėra. A. Incienė pradžioje tyrėjui paaiškinusi, jog prašymus pildė tuometinio gimnazijos direktoriaus Algio Mačiulio prašymu, vėliau tai paneigė, o ir apskritai ši aplinkybė, matyt, nebuvo tokia svarbi, kad kas nors iš tyrimą atliekančių pareigūnų į ją bent kiek rimčiau pažiūrėtų. Paviršutiniškumo tikrai matome daug, galbūt, siekiama, kad ir šios bylos rezultatas sukeltų tik buitinį nepasitenkinimą.

Tačiau būtina suprasti vieną paprastą dalyką, kad visų šių nusikalstamų veikų esmė – pinigai ir siekis jų pagalba per partijas daryti kiekvienam iš mūsų įtaką, o paskui, papildžius partijų sąskaitas, laikyti žmones nieko nesuprantančiais arba nevykėliais ir viešai mokyti, kaip reikia gyventi.

Atrodo, visiems turėtų būti aišku, – tokių dalykėlių, kuriuos darė A. Incienė, vienas nei sugalvosi, nei drįsi daryti. Siekdama pernelyg viską supaprastinti A. Incienė tik parodo, kad ji nenori, jog problema būtų išspręsta, ir daro viską, jog ji būtų tiesiog pamiršta. Bet gyvenimas yra toks, kad nuslėpus problemą arba dalį tiesos, ji nuo to gali tapti tik dar skausmingesnė, o vėliau sukelti ir didesnį pavojų. Jeigu šiandien kalbama apie žalą, kurią sudaro keli tūkstančiai eurų, tai užmerkus akis tiesai – ji vėliau gali būti skaičiuojama jau dešimtimis ar net šimtais tūkstančių eurų.

Liberalų sąjūdis toleruoja blogas praktikas

Lietuvoje šiandien dažnai stebime blogą tendenciją: dauguma nenori kovoti su neteisingumu ir siekia kažkokiu būdu prie jo prisitaikyti arba bent su juo susigyventi. Bet yra dalis ir tokių žmonių, kurie atvirai išsako tai, ką mato, ką žino ir būtent dabar tarp jų yra kelios dešimtys nukentėjusiųjų, kurie atvirai prabilo apie tai, kas buvo daroma Meškuičių gimnazijoje. Reikia tik džiaugtis, kad Lietuvoje vis tik yra padorių žmonių, kurie bet kokiomis sąlygomis pasiryžę kovoti su neteisybe ir tai daro iki galo.

Daug pastangų reikėjo tam, kad blogybės mokykloje būtų išviešintos, o kalti asmenys patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir sulauktų pelnytos bausmės. Yra sakoma, kad tam, jog triumfuotų blogis, tereikia, kad geri žmonės nieko nedarytų. Pagarbos turi sulaukti visi šios baudžiamosios bylos dalyviai, kurie siekdami pašalinti blogos praktikos tendencijas mokykloje visa tai drąsiai įvardijo. Taip jie užkerta kelią tam, kad tai daugiau nesikartotų arba naujais pavidalais nepasirodytų kitose Lietuvos mokyklose.

Ką besakytų A. Incienė, bet yra aišku, kad politika negali būti tiek svarbi, jog būtų galima skriausti ar žeminti kitą žmogų. Tai, kad ji apgaulės būdu ne sau, o partijos naudai galimai įgijo svetimą turtą, apgaudinėjo savo pažįstamus, bendradarbius ir tam panaudojo gerai apgalvotą arba, tiesą sakant, net cinišką veiksmų planą (ir ši apgaulė tęsėsi ne vienerius metus), parodo šios veikos ` pavojingumo laipsnį, o perfrazavus paprastai – įžūlumą.

Kadangi A. Incienė, galimai atlikdama nusikalstamas veikas, buvo ne tik gimnazijos, bet ir savo partijos skyriaus sekretorė, t.y. politikė, glumina ne tik teisinis bejėgiškumas prieš politikų nebaudžiamumą, bet ir tai, kad apskritai Lietuvos politiniame gyvenime dažnai trūksta tiek padorumo, tiek ir teisingumo, o tai gera terpė klestėti nusikalstamai kultūrai. Netgi ši byla parodo, kad anksčiau paminėta partija neturi vadinamosios nulinės tolerancijos tokiems reiškiniams, kurie buvo nustatyti Meškuičių gimnazijoje. Štai iš buvusio Meškuičių gimnazijos direktoriaus ir buvusio partijos skyriaus pirmininko Algio Mačiulio, kurio pavardė linksniuojama ir šioje byloje, ar išgirdome kokius nors pasmerkiančius žodžius – savo požiūrį į Meškuičių gimnazijos įvykius? Sudėtingas klausimas.

Nėra jokių duomenų ir apie tai, kad patys aukščiausi Liberalų sąjūdžio lyderiai būtų išsakę savo požiūrį į šią gėdingą situaciją. Norisi tikėti, kad pasibaigus šiai bylai, kalti asmenys bei partija sulauks kokio nors neigiamo moralinio vertinimo arba bent pasmerkimo.

Ar bus įteisintas nusikalstamas ir amoralus elgesys, ar bus skatinama visuomenės demoralizacija, ar kaltinamoji už padarytas veikas bus pripažinta kalta? Atsakymų dar reiks palaukti.

Net ir pasibaigus šios bylos nagrinėjimui daugelis nukentėjusiųjų, greičiausiai, pasakys, kad juos daugiau sukrėtė ne tai, kad buvo apgauti, o tai, kad jie nebegali tikėti gimnazijos valdžia, kad abejoja, ar šioje mokykloje išties kovojama su patyčiomis, apgaule, melu. Ir apie kokias čia skiepijamas vertybes galima kalbėti?

Ilona Tiknienė, Lionė Sarpauskienė

LŠDPS Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos profesinės organizacijos komiteto narės